Regler for au pairs og værtsfamilier i Danmark.

I Danmark er der specifik lovgivning for au pairs og deres værtsfamilier. Både au pairs og familier er forpligtede til at overholde disse regler og krav.

Det er afgørende at forstå, at det primære formål med au pair ordningen er kulturel udveksling, og den hjælp en au pair yder er sekundær. En au pair skal minimum have 4.700,- DKR i lommepenge pr. måned i 2023, og under opholdet skal au pairen have fri kost og logi. En au pair bør behandles på lige fod med enhver anden person i hjemmet.

Som au pair bureau sikrer vi i starten af processen, at begge parter efter vores vurdering lever op til reglerne. Det er vigtig at bemærke, at det er de danske myndigheder som træffer en beslutning om godkendelse af en ansøgning om au pair ophold. Vi kan derfor ikke garantere en godkendelse, da Styrelsen har adgang til informationer, som vi ikke har. Dog er vores succeskriterie vil naturligvis altid en godkendelse. Derfor lover vi også, at såfremt en au pair ikke bliver godkendt finder vi en ny au pair kvit og frit (ex. udgifter til sagsid, mv.) og vi fortsætter, indtil der er en au pair i dit hjem.

 

Regler og krav til au pair i Danmark 2023

  • En au pair skal være mellem 18 og 30 år for at kunne deltage i ordningen.
  • En au pair må arbejde mellem 3 og 5 timer om dagen, seks dage om ugen (maksimalt 30 timer om ugen), og har krav på minimum halvanden fridag om ugen, selvom nogle værtsfamilier vælger at tilbyde mere. Desuden er alle danske helligdage også fridage. Au pairen har ret til fem ugers ferie om året, og alle ferier, fridage og helligdage skal aftales på forhånd
  • Udover kost og logi skal au pairs i Danmark modtage minimum 4.700 kroner (2023 sats) pr. måned i  lommepenge.

Der er flere regler end disse, og som au pair bureau sætter vi dig naturligvis ind i alle regler, når vi går i gang med selve processen.

 

Regler og krav til værtsfamilie i Danmark:

  • Man skal være en familie med mindst én forældre og mindst ét barn under 18 år
  • Familien skal være selvforsørgende, hvilket betyder, at den ikke modtager økonomisk støtte fra staten.
  • Værtsfamilien skal kunne tilbyde gratis kost og logi, betale minimumssats for lommepenge hver måned, og tilbyde au pairen eget værelse godkendt til beboelse i hjemmet
  • Tre obligatoriske forsikringer skal tegnes for au pairen fra ansøgningsstart
  • Familien skal betale for danskundervisning, uanset om au pair ønsker at benytte dette eller ej.
  • Begge parter skal indgå en skriftlig kontrakt (ansøgning) 
  • Opsigelse - en ansøgning gælder normalt for en periode på 24 måneder, og kan opsiges af begge parter med henholdsvis 2 og 4 ugers opsigelse.                                                                                               

Dette er ikke en udtømmende liste over krav, og vi bistår med at sikre, at alle nødvendige krav overholdes på bedst mulig vis fra begge parters side.

"