Regler for au pairs og værtsfamilier i Danmark.

Der er en lovgivning for au pairs og au pair værtsfamilier i Danmark. Disse regler og krav skal både au pairs og familie leve op til.

Man skal være indforstået med, at kulturel udveksling er det primære formål, og at selve hjælpen au pair udfører blot er noget tilhørende. En au pair skal minimum have 4.700,- pr. måned i 2023, samt fri kost og logi under opholdet. En au pair skal behandles som enhver anden person i hjemmet.

Som au pair bureau sikrer vi hurtigt i starten af processen, at begge parter efter vores vurdering lever op til reglerne. Det er altid de danske myndigheder som afgør en ansøgning om au pair ophold. Vi kan derfor ikke garantere en godkendelse, da Styrelsen har adgang til nogle informationer, som vi ikke har. Men vores succeskriterie vil naturligvis altid være en godkendelse. Derfor lover vi også, at såfremt en au pair ikke bliver godkendt finder vi en ny au pair kvit og frit (ex. udgifter til sagsid, mv.) og vi bliver ved, til der står en au pair i dit hjem.

Regler og krav til au pair i Danmark 2023

  • En au pair skal være mellem 18 og 30 år for at kunne deltage i ordningen.
  • En au pair må arbejde mellem 3 og 5 timer om dagen, seks dage om ugen (max. 30 timer ugentligt), og har krav på minimum halvanden fridag om ugen. Nogle vælger dog at give mere. Desuden er alle danske helligdage også fridage. De har krav på fem ugers ferie om året, og alle ferier, fridage, helligdage skal aftales på forhånd.
  • Udover kost og logi skal au pairs i Danmark modtage minimum 4.700 kroner (2023 sats) pr. måned i  lommepenge.

Der er flere regler end disse, og som au pair bureau sætter vi dig naturligvis ind i alle regler, når vi går i gang med selve processen.

Regler og krav til værts familie i Danmark:

  • Man skal være en familie med mindst én forældre og mindst ét barn under 18 år
  • Man skal være selvforsørgende -dvs. ikke  forsørget af staten
  • Man skal kunne tilbyde gratis kost og logi, betale minimums taksten for løn/ lommepenge hver måned, og tilbyde au pairen eget værelse godkendt til beboelse i hjemmet
  • Man skal tegne tre obligatoriske forsikringer på au pairen fra ansøgningsstart
  • Betale et beløb til danskundervisning, uanset om au pair ønsker at benytte dette eller ej.
  • Desuden gælder for begge parter, at der skal indgås en skriftlig kontrakt (ansøgning) mellem au pair og værtsfamilie
  • Opsigelse - en ansøgning gælder som regel for 24 måneder, og kan opsiges af begge parter med henholdsvis 2 e. 4 ugers opsigelse.                                                                                               

Der er mange krav til både værtsfamilie og au pair, og ikke alle er nævnt her. Vi hjælper med at sikre på bedste vis, at alle krav overholdes fra begge parter.

"