Generelle regler for au pair i Danmark 2020

Regler for au pairs og værtsfamilier i Danmark.

Der er naturligvis visse regler og krav, som gælder og en værtsfamilie skal leve op til, hvis man vil have en au pair boende i hjemmet. Der er en ligeledes en lovgivning for au pairs og au pair værtsfamilier i Danmark.

Man skal være indforstået med, at kulturel udveksling er det primære formål, og at selve arbejdet blot er noget tilhørende. En au pair skal have lommepenge (lommepengesatsen er 4.450,- pr. måned i 2020), have fri kost og logi under opholdet, og skal behandles som enhver anden person i hjemmet.

Som au pair bureau sikrer vi hurtigt i starten af processen, at begge parter efter vores vurdering lever op til reglerne.

Det er altid SIRI som afgør en godkendelse, og vi kan derfor ikke garantere en godkendelse, da Styrelsen har adgang til nogle informationer, som vi ikke har. Men vores succeskriterie vil naturligvis altid være en godkendelse. Derfor lover vi også, at såfremt en au pair ikke bliver godkendt finder vi en ny au pair kvit og frit (ex. udgifter til sagsid, mv.) og vi bliver ved, til der står en au pair i dit hjem.

Regler og krav til au pair i Danmark 2020

 • En au pair skal være mellem 18 og 30 år for at kunne deltage i ordningen.
 • En au pair må arbejde mellem 3 og 5 timer om dagen, seks dage om ugen (max. 30 timer ugentligt), og har krav på minimum halvanden fridag om ugen. Nogle vælger dog at give mere. Desuden er alle danske helligdage også fridage. De har krav på fem ugers ferie om året, og alle ferier, fridage, helligdage skal aftales på forhånd.
 • Udover kost og logi skal au pairs i Danmark modtage minimum 4.450 kroner (2020 sats) pr. måned i  lommepenge.

Der er flere regler end disse, og som au pair bureau sætter vi dig naturligvis ind i alle regler, når vi går i gang med selve processen.

Regler og krav til familien i Danmark:

 • Man skal være en familie med mindst én forældre og mindst ét barn under 18 år
 • En af forældrene skal have dansk statsborgerskab
 • Man skal være selvforsørgende -dvs. ikke  forsørget af staten
 • Man skal kunne tilbyde gratis kost og logi, betale minimums taksten for løn/ lommepenge hver måned, og tilbyde au pairen eget værelse godkendt til beboelse i hjemmet
 • Man skal tegne tre obligatoriske forsikringer på au pairen fra ansøgningsstart
 • Såfremt au pairen kommer fra et land udenfor EU skal værtsfamilien betale for flybillet både til og fra Danmark
 • Betale et beløb på 17.645 kroner for statens udgifter til danskundervisning, uanset om au pair ønsker at benytte dette eller ej.
 • Desuden gælder for begge parter, at der skal indgås en skriftlig kontrakt (ansøgning) mellem au pair og værtsfamilie
 • Opsigelsen er ligeledes gensidig, og skal opsiges skriftligt

Om end der er mange krav til både værtsfamilie og au pair, og ikke alle er nævnt her, så hjælper vi med at sikre på bedste vis, at alle krav overholdes fra begge parter.

"