Om Aupairagent.dk

Aupairagent.dk drives af Karina Volff, som tidligere selv har været au pair. Desuden har hun igennem en længere årrække selv har haft flere au pairs. 

"Når man er selvstændig med 2 børn, hunde, heste og hus, så er en au pair en life saver. Men det kræver også rigtig meget af finde det perfekte match. Når begge parter er glade og trives, så er en au pair ikke blot en kæmpe hjælp i husholdningen og familielivet, men det er også en ekstra personlighed, man byder indenfor. Én, som kan bidrage med spændende oplevelser og indsigt i en ny og anderledes kultur. Det har udvidet mine børnenes sproglige kompetencer og kulturforståelse.

Den anden vej rundt kan en au pair også tilegne sig viden og erfaring fra vores kultur, som kan være en stor hjælp når vedkommende returnerer til sit hjemland. Det går begge veje, og alle skal være åbne og imødekommende. Jeg er ked af, at debatten ofte kommer til at handle om det negative, i stedet for det positive i ordningen. Ingen skal mistrives og ingen skal udnyttes, og der er mange gode historier derude som jeg synes får alt for lidt fokus. Historier om venskab for livet. Historier om børn, som i en tidlig alder er gearet til at gebærde sig på engelsk, og ikke mindst opnår kendskab til en anden kultur. De og vi får et kendskab og en større forståelse for andre mennesker og hinanden".

 

Hvorfor vælge os, når du skal finde en au pair eller en familie ?

Hvordan får jeg en au pair pige til Danmark ?

1. Vi har hjulpet mange familier og au pairs i Danmark og i udlandet.

2. Vi lægger vægt på, at det skal være en god oplevelse for alle parter, at få en au pair eller familie gennem os.

3. Vi vil sikre, at de familier og au pairs vi tilbyder, lever op til kriterierne, der er gældende på området. Derfor foregår altid via personlig rådgivning, interview og screening.

4. Da vi har mange års erfaring med selv at have au pairs, og har et godt netværk til au pairs, er vi bedre rustet til at hjælpe dig som familie.

5. Vi er klar til at give gode råd, hvis du har spørgsmål og står til rådighed i hele perioden du har au pair.

6. Vi har en kontaktperson hos Styrelsen, som hurtigt kan hjælpe os med råd og vejledning i en given sag. Dette optimerer din sag kvalitetsmæssigt.

 

 Vi kan ikke garantere, at alle familier og au pairs bliver godkendt fra Styrelsen for international Rekrutterings og Integrations side, da de har adgang til andre systemer og databaser end os. Men vi gør naturligvis vores bedste for at sikre, at alle kriterier er opfyldt for en godkendelse.

Engagement

Engagement er alfa og omega, når man har med mennesker at gøre. Så det er vigtigt for os, at det bliver en positiv og personlig oplevelse for alle.

Skulle der alligevel opstå problemer mellem parterne, så har vi også erfaring med genplacering af au pairs i en anden familie, samt finde en ny au pair. Vi hjælper også med konflikt løsning eller i værste fald en hjemsendelse.

"