04. februar 2021

Bekendtgørelse om ændring af opholdstilladelse som au pair

I går offentliggjort Styrelsen for Integration og Rekruttering en bekendtgørelse som suspenderer blandt andet godkendelsen af au pairs fra 3/2 og fire uger frem.

Hvad det konkret har af betydning for verserende sager lige nu, er svært at vurdere. Men det kan have betydning. De familier/ au pairs som allerede har fået en Opholdtilladelse bliver ikke ramt, og kan fortsat indrejse til Danmark. Dette har der ligeledes været rejst spørgsmål omkring, og jeg har fået forskellige svar fra Udlændingeafdelingen. Men senest har jeg fået bekræftet, at såfremt man har en opholdstilladelse, er dette at vurdere som et anerkendelsesværdig formål, og man derfor kan indrejse til Danmark. Det er altså kun au pairs, som eksempelvis ville opholde sig i Danmark på turistvisum eller processuelt ophold som afvises ved grænsen. Allerede godkendte au pairs kan indrejse.

Jeg har ikke endnu overblik over hvad betydning for de sager jeg har igang for familier og au pairs hos SIRI. Og heller ikke hvad det har af betydning for de sager som jeg skal til at sætte igang. Jeg er nødt til at forholde mig til, det kan jeg kan agere på idag og se hvad der så er muligt i morgen. Men disse forudsætninger har jeg arbejdet under i snart et år. Og jeg har lært en del her under Covid må man sige. Og der er mange familier som henvender sig for hjælp, da de ikke selv har overblik og kan overskue hvad der kan lade sig gøre og ikke, samt at der hele tiden sker ændringer. Så man bliver bestemt omstillingsparat i denne tid. Fordelen for mig er, at jeg efterhånden har alle myndigheder og instanser på "speed dial" og derfor kender til regler og ændringer osv. Og det nyder "mine familier og au paris godt af", da det jo netop er det jeg er her for. Jeg er her for at hjælpe og skabe tryghed på hele vejen i processen. Men det kan kun lade sig gøre ud fra de muligheder og de redskaber jeg har. Og mange ting har jeg ikke indflydelse på men kan arbejde ud fra. Det er en udfordring, men en udfordring jeg gerne tager. 

Har du brug for hjælpe eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte os her.

Og har du brug for selv at læse bekendtgørelsen får du link her:

https://nyidanmark.dk/da/Nyheder/2021/02/Ordninger-suspenderet

 

Gå tilbage
"