Blog

GaliMattias!

12. februar 2021

I Ordbogen beskrives ordet Galimatias, som en vanvittig og håbløs mening eller tanke.

Og det er lige præcis den følelse, som jeg sidder tilbage med her på en fredag eftermiddag, inden weekenden sniger sig på.

Integrationsminister Mattias Tesfaye valgte som bekendt i sidste uge, at stoppe alle au pair ansøgninger, for at begrænse introduktionen af nye og ukendte virus varianter, da disse kan udvikle sig de næste par måneder. Jeg valgte derfor sidste fredag, at sende ham en mail og forklare, hvilket scenarie vi ville stå med i den kommende tid. Og det har ikke været rart i denne uge at ringe til familier, som var så langt i ansøgningsprocessen, at det eneste der manglede, det var udstedelse af opholdstilladelsen. Der har været brugt ord som ”en mavepuster og uforståeligt”, og det er lige præcis det, som det har været... Helt uforståeligt for dem, at deres ansøgninger nu skal starte helt forfra. Der er stor forståelse for, at vi skal have Covid under kontrol. Men hvordan au pairs, som er i en tre måneders ansøgningsproces udgør en smitterisiko, -det vækker undren. Undren over au pairs, der netop har modtaget opholdstilladelsen, fortsat kan indrejse, men de som endnu ikke er godkendt er dem, der skal straffes?  Familierne er pressede med hjemmearbejde og ungernes online undervisning. Og nu bliver de så ramt på den hjælp de venter på oveni.

Det havde været forståeligt, at man trykkede på pause knappen med alle ansøgninger indtil marts, og en mulig forlængelse. Men faktum er, at flere af familierne allerede har fået returneret danskundervisningsgebyret på knap 18.000, som var sidste skridt i processen inden godkendelse. Og de sidder nu tilbage store spørgsmålstegn. Hvornår kan vi ansøge igen? Hvor meget af ansøgningen er det, der skal gå om? Skal au pair på ambassaden igen? Osv.

Alt sammen spørgsmål jeg ikke kan besvare. For det er der ikke nogen der ved. Og det er endnu et bevis på hvor skør og uigennemtænkt denne beslutning er. Jeg har i samme mail til Ministeren spurgt, hvornår jeg kan forvente at sætte nye ansøgninger i gang. Det har jeg ikke fået svar på heller?

Det giver derfor ikke mening at sætte nye skibe i søen, hvis jeg får det "tilbage i nakken" i næste uge. Jeg vurderer, at Siris medarbejdere i forvejen ligger vandret nu for at stoppe og tilbageføre gebyrer for både au pairs og studerende. Sager, som de så kan genbehandle, når der igen lukkes op. Altså dobbeltarbejde!

Oveni kommer der så en ny oprettelse på sagsgebyr. Et sagsgebyr, som er steget med ca. 1200 kroner fra sidste år. Dvs at familierne i en ny ansøgning skal betale 4040, og ikke 2920,- Og det er jo endnu en smart måde at få flere penge i statskassen, som efterhånden må råbe af tomhed. Pengene tages bare fra au pair familierne, som jo tilhører den del af samfundet, man altid går ud fra tjener mest. Og som i forvejen er blevet pålagt så mange nye gebyrer at det har udelukket en stor del af familierne at bruge ordningen som tidligere gerne åbnede deres hjem for en au pair.  De selvsamme familier, som i forvejen i pandemien knokler ekstra hårdt som selvstændige og eller karriere jobs, og kæmper for at redde egen eller arbejdsgivers virksomhed.

Det er lidt som om tingene går i ring… Og der er ingen der går fri i denne Corona tid. Og det gør familier og au pairs heller ikke. Det forventer ingen. Men der bliver taget beslutninger her, som endnu engang i min optik er uigennemtænkt, og der ikke er foretaget en konsekvensberegning på.

Og det er ærgerligt for det giver ikke mening, men jeg kommer ikke videre.

Endnu en Covid udfordring.... -dem har der været en del af, og det er vi ikke færdige med  endnu. Hver dag må vi konfronteres med, at der kan være ændringer på området som gør, at vi må ændre procedure, tilpasse og justere. Derfor tager vi også kun et skridt ad gangen i processen. Men det kan som familie synes som langt mere udfordrende og uoverskueligt i denne tid, selv at stå for ansøgningen for at få en au pair. Så kan vi hjælp dig, så kan du kontakte os her

Vi er klar når der åbnes op, og vi kan tage arbejdshandskerne på igen. Og med disse ord vil jeg springe i vinterjakken. God weekend, og nyd det smukke landskab. 

Bekendtgørelse om ændring af opholdstilladelse som au pair

04. februar 2021

I går offentliggjort Styrelsen for Integration og Rekruttering en bekendtgørelse som suspenderer blandt andet godkendelsen af au pairs fra 3/2 og fire uger frem.

Hvad det konkret har af betydning for verserende sager lige nu, er svært at vurdere. Men det kan have betydning. De familier/ au pairs som allerede har fået en Opholdtilladelse bliver ikke ramt, og kan fortsat indrejse til Danmark. Dette har der ligeledes været rejst spørgsmål omkring, og jeg har fået forskellige svar fra Udlændingeafdelingen. Men senest har jeg fået bekræftet, at såfremt man har en opholdstilladelse, er dette at vurdere som et anerkendelsesværdig formål, og man derfor kan indrejse til Danmark. Det er altså kun au pairs, som eksempelvis ville opholde sig i Danmark på turistvisum eller processuelt ophold som afvises ved grænsen. Allerede godkendte au pairs kan indrejse.

Jeg har ikke endnu overblik over hvad betydning for de sager jeg har igang for familier og au pairs hos SIRI. Og heller ikke hvad det har af betydning for de sager som jeg skal til at sætte igang. Jeg er nødt til at forholde mig til, det kan jeg kan agere på idag og se hvad der så er muligt i morgen. Men disse forudsætninger har jeg arbejdet under i snart et år. Og jeg har lært en del her under Covid må man sige. Og der er mange familier som henvender sig for hjælp, da de ikke selv har overblik og kan overskue hvad der kan lade sig gøre og ikke, samt at der hele tiden sker ændringer. Så man bliver bestemt omstillingsparat i denne tid. Fordelen for mig er, at jeg efterhånden har alle myndigheder og instanser på "speed dial" og derfor kender til regler og ændringer osv. Og det nyder "mine familier og au paris godt af", da det jo netop er det jeg er her for. Jeg er her for at hjælpe og skabe tryghed på hele vejen i processen. Men det kan kun lade sig gøre ud fra de muligheder og de redskaber jeg har. Og mange ting har jeg ikke indflydelse på men kan arbejde ud fra. Det er en udfordring, men en udfordring jeg gerne tager. 

Har du brug for hjælpe eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte os her.

Og har du brug for selv at læse bekendtgørelsen får du link her:

https://nyidanmark.dk/da/Nyheder/2021/02/Ordninger-suspenderet

 

Nyt år, nye muligheder og nye veje

18. januar 2021

2021 har meldt sin ankomst, og dermed desværre også nye udfordringer ifht. Covid- 19. Vi havde håbet, at vi var helt færdige med udfordringer omkring dette. Men vi skal forsøge at holde emnet udenfor så meget vi kan, og fokusere på det positive. 

Men først et tilbageblik på året der er gået. Til trods for at 2020 skabte en del udfordringer for au pairs der skulle ind og ud af landet, så ser vi tilbage på året med tilfredshed. Vi har fået alle au pairs, der havde ansøgt om at blive au pair ind i Danmark ind. Derudover har vi også fået flere danske au pairs ud i verden. Australien og USA lukkede ned for indrejse, og er fortsat lukket ned. Indtil videre indtil 1/4 -21. Lige nu venter vi på at Joe Biden trækker i arbejdstøjet og forhåbentlig ophæver indrejseforbuddet. Men vi har sendt danske au pairs til både Frankrig, Italien, Spanien, England, Skotland og Irland, og pigerne er søde til at skrive og dele deres oplevelser. Det er jo et kæmpe privilegie at få lov til, i samarbejde med bureauerne vi samarbejder med, at matche familier og danske au pairs, og bidrage til deres oplevelser for livet.

I 2020 rundede vi over 20 bureauer, som vi samarbejder med globalt. Det giver os store muligheder for at hjælpe både familier og au pairs i et bredere perspektiv ud fra de ønsker og behov man har, men også mulighed for at trække på kompetencer og netværk hver især.

I 2021 fortsætter vi ufortrødent og klør på med krum hals. Vi tror på at året, trods C**….(Bip bip) udfordringer bliver positivt. Med udsigten til at de fleste af os ønsker at blive vaccineret, og at der dermed kan ”åbnes op” ud til verden igen. Vi har lige nu problemer med at få au pairs ind i Danmark på grund af nedlukningen. Da vi sidste år i marts blev lukket ned, var det stadig muligt at få au pairs ind da au pairs havde et anerkendelsesværdigt formål. Denne mulighed har de ikke lige nu indtil 7. Februar -med mindre de allerede har en opholdstilladelse (Se vedhæftede link fra TV2). Det stiller vi os uforstående overfor, da formålet ifht. Sidste år jo stadig er det samme. Vi mener, at det burde være muligt at indrejse til Danmark på samme vilkår som andre. Såfremt man kan fremvise en negativ Covid test, og testes igen ved ankomst og efterfølgende kan isolere sig i den anbefalede periode, ser vi ingen grund til at au pairs ikke kan indrekjse. Vi har sendt e-mail til både til Integrationsministeren og Udenrigsministeren og forklaret problematikken. 

Brexit skaber lige nu udfordringer for de au pairs som gerne vil til UK. Der er ikke endnu en konkret løsning på au pair området og derfor er det ikke muligt lige nu at ansøge som au pair i England. Vi ved at mange interesseorganisationer arbejder hårdt på en løsning og holder os løbende opdateret via de bureauer vi samarbejder med i både England og Skotland. Vores håb er, at der er en løsning i løbet af foråret, så vi kan sende au pairs afsted til sommer. Der er mange familier, som har hårdt brug for hjælp i hverdagen ( ikke kun i UK men også i Skandinavien) og med nedlukning, online undervisning, hjemmearbejde og små børn hjemme også er der pres på i familierne. Så der er hårdt brug for en løsning snarest. Har du lyst at skrive under på klagen kan du gøre det her.

I år har vi også fået kontakt til en blogger Nikoline som vil dele sin historie med os fra da hun var au pair. Det glæder vi os meget til. Det vil primært blive til kommende au pairs som modtager vores nyhedbrev som vi få glæde af Nikolines historier. Så tøv ikke med at tilmelde dig vores nyhedsbrev som vi sender en gang om måneden ca. Og du kan også følge med på Nikolines hjemmeside https://bidtaffrankrig.dk

Et nyt år, nye muligheder og nye veje venter. Vi står altid klar med hjælp til at matche familier og au pairs. Hver familie og au pair er unik, og kræver en personlig og tryg proces. Vores mål er at guide i hele processen og sætte familier og au pairs ind i tingene skridt for skridt. Man skal stå med så lidt som muligt selv. Vi ønsker at hjælpe begge parter med at skabe en oplevelse for livet, og tøv endelig ikke med at kontakte os hvis du har brug for hjælp.

Nye restriktioner.

25. oktober 2020

I fredags fik vi igen under pressemødet med vores Statsminister pålagt restriktioner i forhold til Corona virus. Heldigvis kan man sige, at det for de fleste brancher ikke betød en ny nedlukning, men blot øget brug af mundbind i det offentlige rum, samt mere opmærksomhed på, at virus stadig er her. Den skaber desværre stadig udfordringer for flere brancher, og vi bliver jo alle mere eller mindre ramt af restriktionerne. Men op på hesten og find kreativiteten frem igen. Vi kunne klare den i foråret, og vi kan klare den igen. Og jeg tænker der er lagt i kakkelovnen til nogle anderledes måder at afholde eksempelvis julefrokosterne på i år end tidligere.

Hvad udfordringer giver det så for familier og au pairs fremadrettet? Noget ved vi, og noget ved vi ikke. I foråret havde jeg en god dialog med flere af de bureauer jeg samarbejder med, og en ting er sikkert; Vi arbejder alle på højtryk stadig for at løse det som kan løses, og tager de udfordringer som kommer. I foråret var det jo sådan, at til trods for at grænserne var lukket, at når man havde et visum og et anerkendelsesværdigt formål i Danmark, så var det muligt at komme ind i landet. Det er indtil videre det jeg hører fortsat er gældende. Udfordringen har været, at de filippinske myndigheder ikke har villet lade au pair´ene forlade landet. Så det har altså ikke haft noget med de danske myndigheder at gøre. Og jeg vil generelt gerne rose de danske myndigheder for at være super hurtige til at træde til, hvis der har været et problem, som skulle løses lige nu og her. Jeg synes det viser, at vi alle forsøger at tilpasse os den nye situation, løfte i flok og løse udfordringerne sammen. 

Mette Frederiksen satte flere restriktioner på i fredags. Men jeg mener ikke, at det er noget, som skaber udfordringer i forhold til at ansøge om en au pair. Der er fortsat tre måneders behandlingstid af en au pair ansøgning, og derfor ser jeg ikke, at man skal holde sig tilbage med at sætte processen i gang nu.

Jeg har mange rigtig gode kandidater, som gerne vil til Danmark og Skandinavien som au pair. Mange af dem spørger om Danmark er lukket? Så jeg har meget korrespondance, og bruger meget tid på at få ”aflivet rygterne”. Det er klart at proceduren er lidt anderledes end den plejer at være grundet pandemien. Men jeg synes jeg i fællesskab med både au pair, myndigheder og familier får løst tingene. Vi har da fået en del au pairs herop de sidste par måneder. Kommer der udfordringer i forløbet, så har det hidtil været muligt at klare de fleste. Derfor laver vi også altid en fuldmagt til ansøgningerne, så jeg kan håndtere de fleste ting i processen for Jer.

Mange familier har ligeledes spurgt, hvordan de har skullet gribe det an, når de har skulle hente en au pair i lufthavnen i forhold til Covid-19. Og hvad er reglerne? Alle au pairs skal testes inden afrejse, og naturligvis kunne fremvise en negativ test. Når de ankommer til Danmark har jeg anbefalet familierne, at de bliver testet hurtigst muligt og herefter går i isolation, indtil der er et negativt svar. Dvs. at en au pair bliver testet to gange indenfor en uge altså både i dagene før afrejse og ved ankomst. Det vil jeg tro er tilstrækkeligt. Men er du i tvivl, vil jeg altid anbefale, at man kontakter den Fælles Myndigheds hotline på 70 20 02 33. Her kan de besvare alle spørgsmål vedr. Corona virus, hvis man er i tvivl.

Vurderingen herfra er, at det stadig er muligt både at ansøge om au pair og få au pair ind i landet. Og det er også muligt at komme ud af landet som au pair. Man skal hele tiden skelne mellem at være turist, og det at skal bo i det pågældende land i en længere periode.

Har du spørgsmål til enten det at få eller blive au pair, er du altid velkommen til at kontakte mig. Jeg håber, at jeg med mit netværk og med de ”værktøjer” jeg har fået i rygsækken (-ikke blot under Corona tiden) kan hjælpe både familier og au pairs på en tryg måde, med at få de bedste match og oplevelser sammen.

Efterår og fornyet tro på trods...

01. oktober 2020

Så har vi taget hul på en ny måned i kalenderen, og vi går ind i sidste kvartal på et på alle måder anderledes og specielt år 2020. På trods af opblusning af Covid 19, har vi har haft en spændende start på efteråret. I løbet af de først par uger lykkedes det os at få tre au pairs ud fra Filippinerne, som de sidste måneder har været under Lock-down. Det har resulteret i både frustrerede familier og au pairs i venteposition. Så det var en kæmpe forløsning da der igen blev åbnet op for kurser, og vi kunne komme det værste flaskehals til livs. Det er jo altid en glæde når vi kan hjælpe både familier og au pairs og gennemføre det arbejde som vi brænder for, og som er meningen med det hele. Men ingen har jo kunnet gøre noget ved situationen, og det er der fortsat ikke. Men ansøgningerne som af naturlige årsager har hængt i luften de sidste 6 måneder begynder så småt at komme i hus og det er jo super dejligt at tingene langsomt og sikkert løser sig.

Mange af de henvendelser vi får er fra familier, som spørger hvordan det er ifht. Covid-19 og ansøgningsprocessen. Det korte svar må være, at vi ved stadig ikke hvad der sker i morgen, men vi arbejder videre ud fra de ting der er mulige. Og vi tror stadig på, at det kan lade sig gøre. Det gør vi fordi vi løbende holder os opdatererede på hvilke instanser der har åbent, og hvad der derfor kan lade sig gøre. Og det ser godt ud de fleste steder. Ambassaderne er åbne og kurser gennemføres nu også. Der kan selvfølgelig være lokale nedlukninger ex. På Filippinerne som besværliggør processen, men vi er i kontakt med både kandidater og myndigheder løbende.

Vi mærker også, at der er stigende tro og lyst til igen at få en au pair, og det er vi naturligvis glade for at kan være behjælpelige med at finde. Vi har også sendt flere danske au pairs til udlandet. Vi har sendt piger til både Italien, Spanien, Frankrig og England. Og det er en kæmpe glæde at få en up date fra pigerne, og høre om deres oplevelser. Blandt andet har vi fået en opdatering fra Caroline i England som skriver; ”Jeg har altid gerne villet arbejde og opleve verden og derfor virkede det rigtig at bruge mit sabbatår på denne kombination. Jeg forsøgte selvstændigt at finde en familie uden held og jeg blev forvirret. Men jeg fandt Aupairagent.dk og Karina har været super sød og hjælpsom og guidet mig så jeg nu sidder i England, og har været her i 2 uger. Det er alt sammen stadig meget nyt men Karina hjælp har gjort processen 100 gang nemmere”. Vi glæder os til at høre mere fra Caroline og hendes oplevelser og ikke mindst fra Amalie, Anna , Karoline og alle de andre piger som er ude på eventyr. I vintersæsonen er der også flere familier som søger au pairs i både Frankrig og Italien i ski sportsområderne, så her er en oplagt chance for at kombinere eventyret med både at stå på ski og at være en del af en lokal familie.

Både i Danmark og på kontoret i Manila klør vi på. For mig betyder det meget at have en kollega, som både har erfaring som tidligere au pair, men som også har fingeren på pulsen lokalt. Nerry kan samtidig møde vores au pairs på deres eget sprog, og gøre dem trygge i processen da hun selv har været den igennem. Dermed kan hun både råde og vejlede dem og være tæt på.

Så kort sagt herfra, så arbejder vi videre med samme tro på tingene, som vi har haft hele vejen igennem. Corona virus har været en udfordring, men vi har løst de ting som vi har kunnet, og har engang i mellem måttet ændre strategi undervejs. Men tingene løser sig, og når vi står med en godkendelse, en glad og spændt au pair og familie, ja så er det jo bare det hele værd.

Vi har lige nu flere kandidater som er klar til familier i Danmark. De kommer fra lande som Filippinerne, Indonesien og Nepal. Derudover har vi indgået samarbejde med et bureau i Zimbabwe, som vi har fået anbefalet af en udenlandsk kollega. Vi sætter stor pris på de samarbejdspartnere vi har fået gennem årene globalt, da det giver os både et kollegialt bånd, men også større og bredere muligheder for at hjælpe hinanden både med kandidater og match. Lige nu har vi eksempelvis en italiensk fyr som gerne vil til Danmark som au pair. Skal vi finde en au pair til dig, eller finde en spændende destination til dig som au pair, så kan du sende en ansøgning lige her:

 

https://aupairagent.dk/kontakt

Der er stadig udfordringer i at få sin godkendte au pair til Danmark..

25. august 2020

Og det afføder mange spørgsmål og frustrerede familier.

Det har jeg i forrige uge skrevet et nyhedsbrev om. Til dem som ikke er tilmeldt mit nyhedsbrev, kan jeg kun opfordre til at man tilmelder sig, da jeg sender mange informationer, nyheder og opdateringer derigennem. Grundet, at Covid 19 stadig er en udfordring -specielt på Filippinerne, har jeg valgt at poste et sammendrag af mit nyhedsbrev her. 

De fleste familier har fået en nogenlunde normal hverdag igen efter ferie, med skolegang og job igen. Trods en opblusning af Coronavirus forsøger de fleste heldigvis at holde sammen på hverdagen, og gøre den så normal som det er muligt. Det betyder, at mange igen har en hverdag, som er fyldt med opgaver. Mange har siden Corona udbruddet ramte Danmark i marts ventet forgæves på deres allerede godkendte au pair fra Filippinerne. Det har og er stadig en frustrerende tid for begge parter. At have en au pair som er godkendt, men som de Filippinske myndigheder ikke vil lade forlade landet er problematisk. Ikke mindst for de au pairs, som pakkede deres kufferter og tog hjemmefra til Manila så snart de offentlige transportmuligheder dernede åbnede op igen. Jeg har flere au pairs, som på anden måned befinder sig i Manila og afventer kursus.

Jeg har forsøgt både at kontakte den Danske Ambassade i Manila, som responderer kort, at det ikke er deres bord. Herefter har jeg mailet frem og tilbage med andre filippinske instanser. Men det har desværre heller ikke resulteret i en løsning. Jeg har på samtlige mails informeret Udenrigsministeriet, Integrationsministeriet og SIRI i et håb om at nogen af disse kunne presse på overfor de Filippinske myndigheder. Jeg har ikke fået svar.

Problematikken ligger i, at au pairs ikke kan forlade landet, da der endnu ikke er åbnet for kursus. ”Overseas workers” kan tage kurset online, og det har jeg forsøgt at presse på for at au pairs også kan, samt at de kan blive testet for Covid-19 inden afrejse. Men myndighederne mener, at der er væsentlig forskel på at være ”Overseas worker”, som er et job, og au pair er ikke et job men kulturel udveksling. Det kan vi sagtens blive enige om, men det betyder jo ikke, at man skal fastholde au pairs som er godkendt, og som har tilladelse til indrejse i Danmark, da de har et anerkendelsesværdigt formål som det hedder. 

Mange familier er pressede og frustrerede, og har nu snart behov for en Plan B. Den arbejder vi lige nu med individuelt. Worst case er, at flere familier må opgive at få den au pair herop som allerede er godkendt, og ansøge om en ny fra anden destination. Det lægger for det første et unødigt pres på de au pairs som er i Europa i forvejen. Og ikke mindst i Danmark, hvor der i forvejen nu er en trend i at ”hapse naboens” au pair for at undgå de høje danskundervisningsgebyr. Så der kommer der endnu mere pres på. En anden problematik kan være at familier, som allerede har betalt danskundervisning på den au pair som befinder sig i venteposition på Filippinerne har spildt pengene. Det er noget jeg har forespurgt hos Siri om hvad man kan forvente der... Men jeg har endnu ikke fået svar.


Der skal ikke herske tvivl om, at jeg gør hvad jeg kan for at hjælpe hver enkelt au pair og familie. Jeg har stadig et håb om at få hver og en ud af Manila hurtigst muligt. Jeg forsøger at finde Plan B, og bruge mit netværk, hvor det er muligt og giver mening. Jeg får opkald fra frustrerede familier. Og det kan jeg absolut godt forstå. Jeg gør hvad jeg kan, og forsøger at hjælpe alle og maile opdateringer til hver og en. Der er dog flere ting, som er ude af mine hænder og beføjelser uanset hvor meget jeg gerne ville hjælpe og løse opgaverne. Jeg vil gerne kunne kigge tilbage på hver enkelt placering og sige det var en succes, men når det ikke er, så vil jeg kunne se tilbage og sige at jeg gjorde hvad jeg kunne. Min kollega på Filippinerne er i daglig kontakt med både myndigheder og de au pairs der venter på kursus i Manila. 

Derfor håber jeg at vi kan løfte i flok, og hvis nogen ved noget og kan bidrage med viden, som måske kan ”prikke hul på ballonen” så vi kan få alle au pairs herop, så er jeg åben. Ellers var meningen med denne opdatering blot at fortælle at vi gør have vi kan, I er velkomne til at sende mig en mail og spørge på en opdatering på jeres sag, men som udgangspunkt så er dette en generel udmelding herfra, at så snart der sker nyt så hører I fra mig. Det er en svær tid for alle, men også en tid hvor tolerance er vigtig.

 

 

-og en status herfra...

06. juli 2020

Sommerferien er over os, og i år ser den unægtelig lidt anderledes ud end den plejer…

Flere danskere bliver hjemme, og håber på det gode danske sommervejr er med os. Og er der noget sted der er skønnere at feriere, end i vores eget lille land, hvis ellers vejret viser sig fra sin bedste side?

Noget af det vigtigste i au pair ordningen er, at det skal være en kulturel oplevelse at være au pair i Danmark. Og netop i år er der store fordele for både au pairs og familier i at tage rundt i Danmark og se vores seværdigheder og forskellige landsdele. I dag blev offentliggjort, at flere forlystelsesparker og museer har sat prisen drastisk ned over sommeren, for at trække turister til og tabt omsætning hjem. Derfor er det en oplagt chance både for au pairs og familier til at komme rundt og opleve både kulturen, historien, forlystelserne og alt det andet som Danmark byder på.

Og jeg skal være den første til at indrømme, at jeg heller ikke selv har været for flink til at blive i Danmark når kufferten skulle pakkes. Derfor har jeg og mine børn en masse gode oplevelser og historier til gode, og i år der bliver vi af flere årsager hjemme. Så nu skal der planlægges…

Flere og flere familier henvender sig igen, og er klar til at få en au pair. Og studenterne er også begyndt at vågne af de sidste par ugers ”fejringsrus” og spørge hvad det kommende sabbatår skal bruges til. Og det er jo fantastisk, at grænserne åbnes i flere europæiske lande, og er klar til at tage imod blandt andet au pairs igen. Værst ser det ud i Australien og USA, som har meldt ud at de ikke er klar til at åbne op for au pairs før i det nye år. Det må vi forholde os til, selvom det er brand ærgerligt. Heldigvis er flere af kandidaterne stadig klar, og klar på at vente, til det forhåbentlig kan lykkes at komme afsted.

Filippinerne begynder også langsomt at åbne op. En ting er, at Ambassaderne har været lukket rundt omkring, men på Filippinerne har transportsystemet været helt lukket ned, og det har ikke været muligt heller at rejse fra et sted til et andet. Og det har skabt ”flaskehals” i de sager hvor au pairs har været godkendt. Men så snart det er muligt for dem at komme rundt i landet igen, så hjælper vi selvfølgelig alt hvad vi kan, både med at få dem herop, og få forlænget visum i den anden ende.

En ansøgningsproces tager stadig ca. 3 måneder fra start til slut. Og det har vi en forventning om, holder stik, såfremt vi kan styre pandemien i efteråret også. Vi er nødt til at arbejde hen i mod, at alt bliver så normalt som det kan igen. Og kommer der udfordringer, så hjælper vi selvfølgelig med dem også. Både vores kandidater og de bureauer vi samarbejder med har samme filosofi. Så har du lyst til at enten at få en au pair, eller komme til udlandet som au pair, så står vi klar til at hjælpe. Vi er med i hele processen og bakker op hele vejen. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål, og du skal klare så lidt som muligt i ansøgningsprocessen selv. Det er et krav, at vores filippinske au pairs har været på introduktionskursus in Manila inden afrejse. Her får de kendskab til basis ting som; kultur, børneopdragelse, hvordan en dansk familie fungerer, rengøring, hvordan vores elektriske apparater fungerer, danske madopskrifter, lidt førstehjælp (ikke et decideret førstehjælpekursus) og meget andet.

Du får som udgangspunkt altid 4-5 mulige kandidater at vælge imellem til at starte på. Vores au pairs har lavet en fin ansøgning online, og herefter en introduktionsvideo, som du får tilsendt, så du har en god fornemmelse af kandidaten. I sidste ende er det nemlig kemien, som er afgørende for, om det er det rigtige match. Og det gælder både om du er familie som skal have en au pair, eller du skal ud som au pair. Man kan klare de fleste udfordringer, hvis blot man har en god kemi.. Og ellers er vores vigtigste opgave at fortælle, at vi er med hele vejen, og at man altid kan kontakte os ved spørgsmål. Det skaber en tryghed for både familier og au pairs.

Og i Danmark er der trygt… lige nu… og selvom vi stadig skal passe på hinanden og holde afstand, så skal vi også huske at sætte pris på hverdagen. Få hverdagen så meget tilbage, som det er muligt. Og støtte de lokale butikker og virksomheder rundt omkring i landet som er udfordret pga. Corona virus. Så lad os håbe det gode danske sommervejr er retur snart, og vi kan nyde vores lille land, som det nu er muligt. Og huske at alt bliver godt igen, og normalt igen.

Vi er her på kontoret hele sommeren (dog begrænset i uge 30), så hvis du har spørgsmål eller gerne vil i gang med at finde en au pair eller gerne vil ud som au pair, så kan du altid kontakte os.

 

God sommer.

Studenter tid & fremtid.

28. juni 2020

I disse dage ser vi alle de ny udklækkede studenter fejre, at huen er i hus. Og præcis i år har de fleste nok nydt det ekstra meget, for det var ikke givet, at det kunne lade sig gøre at køre studenterkørsel og besøge mor og far. Men det lykkedes, og det skal da fejres. Rundt om hjørnet venter der efter sommerferien for de fleste studenter et nyt kapitel. Og uanset om man springer ud i en ny uddannelse, har fået læreplads eller har taget et sabbatår, så skal sommeren lige nydes først.

Der er flere, der har ansøgt om at komme til udlandet som au pair, og vi har haft mange gode placeringer hos familier, som glæder sig til at invitere en dansk au pair ind i deres familie til august / september. Vi har eksempelvis fundet en familie udenfor Venedig til en dansk pige. Og der er flere match på vej i Italien og Spanien. Der er også nogle, som allerede nu har sagt, at de er interesseret i at komme til London senere på året. Vi har også oplevet interesse for Australien, og lige nu afventer vi en afgørelse fra den australske regering i forhold til åbning af landet for au pairs.

Derudover har vi også placeringer i USA. Og her er udfordringen lige nu, at Præsident Trump og den amerikanske regering har suspenderet au pair ordningen indtil nytår. Dog vil de med 30-60 dages mellemrum gå ind og kigge aktivt på, om der skal åbnes mere op. Men, som det har været tilfældet i Danmark, så handler det om at styre smittetrykket.

Det er selvfølgelig frustrerende ikke at kan få alle de placeringer igennem herfra, da vi ved at både familier og au pairs glæder sig enormt til at mødes. Men når jeg taler med de bureauer jeg samarbejder med, så er de alle både fortrøstningsfulde og arbejder på højtryk for at gøre hvad de kan, for at alting lykkes. Men det er ikke alle ting, som vi kan gøre noget ved. Men vi forsøger… Og vi er nødt til at tro på de projekter vi sætter i søen og forsøge at sejle dem sikkert i havn. Det gør vi også fremadrettet. Og derfor er også vores ambition, at alt hvad der kan lade sig gøre, det gør vi noget ved nu. Og alt det der kan lade sig gøre senere, det tager vi hånd om, når det er muligt.

Og imens må vi være positive, og glædes over de eventyr, der venter forude for de au pairs, som snart kan pakke kufferten og komme afsted. Vi håber, at de vil dele deres oplevelser med os, og give dem videre til andre fremtidige au pairs.

Men inden da skal vi og de nyde huen, alle festerne og forhåbentlig en dejlig varm og solrig sommer i Danmark.

Corona, isolation, en ny hverdag og ”tungen lige i munden”…

23. maj 2020

Det har været barske tider de sidste ti uger for de fleste. En helt uvirkelig og utænkelig situation for de fleste vedkommende, og hele familien samlet i hjemmet om nødundervisning, pasning og hjemmearbejde. Men danskerne har været super seje og fået ros for håndteringen af virus, og der bliver langsomt og kontrolleret åbnet op ude i samfundet igen. Det skal vi blive ved med, for at undgå et ”set back”. Det har samtidig været imponerende at opleve, hvordan alle har været i samme båd, tænkt løsningsorienteret og fået både skoleundervisning, børnepasning og karrieren til at køre på bedste vis. Mine egne to teen-age børn lærte både struktur og overblik i hverdagen. Sætninger som ”Jeg har møde om en halv time på Teams" og ”Mette holder pressemøde klokken 13.00” blev dagligdag. De oplevet hvordan mor arbejdede på kontoret og hver dag mødtes vi til frokost pause i køkkenet.

Jeg tror, at vi kommer til at lære meget af denne periode. Blandt andet tror jeg vi lærer, at der skal meget til før at vi bliver fuldstændig handlingslammede igen, og ikke hurtigt formår at tænke kreativt og i muligheder i stedet for forhindringer. Der er selvfølgelig ting som er ude af vores hænder uanset hvordan vi forsøger at løse det. Men jeg tror også, at vi lærer at sætte mere pris på hinanden, på familien, et kæmpe kram og bare nyde at være sammen socialt. De små ting har fået en større betydning. I går da jeg selv besøgte midtbyen her hvor jeg bor, blev jeg en smule emotionel af at se, hvordan folk sad på caféer på gader og stræder, og nød en is og en kold øl og det gode vejr. Det er jo noget de fleste har savnet, og som vi førhen har taget for givet.

Den dag Danmark lukkede ned, var jeg rundt på gymnasierne i Aarhus og sætte plakater op omkring at blive au pair i udlandet. Det projekt har jeg pga. Lukningen måttet opgive at fuldføre i resten af landet i år. Til gengæld har jeg en annonce i en lille bog, som følger med alle huerne rundt til de kommende studenter. Det betyder at det stadig er muligt at komme ud og opleve verden som au pair, hvis man har tanker om et sabbatår.

Der begynder at komme henvendelser fra familier og au pairs igen, og det er jo super dejligt og lige sådan det skal være. Samtidig hører jeg fra de bureauer jeg samarbejder med rundt omkring i verden, at de er fortrøstningsfulde ifht. grænseåbninger indenfor den næste måned eller to. Så vi tror på, at det selvfølgelig kan lade sig gøre, både at sende au pairs afsted, men også at få au pairs til Skandinavien hurtigst muligt. Ambassader og Konsulater har fortsat lukket. Men sidste melding er, at de fleste har kortere deadlines ifht. Åbning end de har haft hidtil. Så i slutningen af maj – starten af juni, så håber vi at de begynder at kunne åbne op rundt omkring derude igen. Så der er altså stadig grund til at tro på drømmen og projektet, uanset om du gerne vil ud som au pair eller gerne vil have en au pair. Vi holder os løbende opdateret ifht. Åbning af Ambassader og Konsulater, gennem Udenrigsministeriets Borgerservice mv. Så vi forsøger at have fingeren på pulsen og være på forkant og opdateret på det vi kan.

Der er stadig ting vi kan gøre, hvis du gerne vil have en au pair eller ud som au pair. Selve ansøgningsprocessen og at finde en familie/ eller au pair kan vi stadig sætte i gang. Selve besøget på ambassaden ligger nemlig senere. Men fordelen ved at bruge aupairagent.dk er, at så du skal lave så lidt som muligt selv. Vi guider familie og au pair i hele processen, og vi står til rådighed i hele perioden du enten er au pair eller har au pair i familien. Du er kort sagt aldrig alene.

Lige nu mangler vi au pairs til Italienske familier. En "sports tosset" familie i Milano vil gerne have en au pair i 6 måneder efter sommerferien, og en familie nær Alba med en pige på 10 år mangler en au pair lige så snart grænserne åbner og 3 måneder frem. Så hvis du eller en du kender har lyst til en oplevelse i det sydeuropæiske, så tag endelig fat i os eller ansøg her. Du må også gerne kontakte mig og høre mere om de konkrete familier. Jeg vil poste konkrete ”au pair jobs” både på Facebook, Instagram og i Nyhedsbrevene i fremtiden. Så der er flere muligheder for at holde sig opdateret på disse på de sociale medier. Tilmeld dig nyhedsbrevet på hjemmesiden enten som familie eller au pair. Lige nu kører der en "Freebie" hvor du får 4 emails med gode råd til enten at blive au pair eller få au pair. Og gode råd kan vi alle bruge engang imellem. Og bare roligt…. Jeg hverken spammer dig eller skriver noget langt og langhåret… Og har du spørgsmål om noget konkret, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Det kan du gøre lige her.

"