Jeg har her i weekenden, endnu engang..." />

Blog

En lang status på au pair ordningen, og en ny foreslået dyb tallerken...

07. august 2023

Jeg har her i weekenden, endnu engang kunnet erfare i flere medier, at FOA foreslår en afvikling af au pairordningen. FOA´s belæg for afvikling er, at de oplever flere sager om misbrug.

Gennem nu snart ni år, har jeg placeret au pairs i blandt andet danske familier. Det er blevet til ganske mange placeringer, og flere familier som jeg placerer hos igen og igen. Familier, som er taknemmelige for ordningen, og au pairs, som er taknemmelige ikke mindst, for muligheden for at opleve Danmark og Europa, og for at være en del af en dansk familie. Heldigvis har jeg rigtig mange gode historier og succes fortællinger. Dem er der heldigvis stadig flest af (90% hvis jeg skal sætte et tal på). Men som i mange andre brancher, er der oftest flere der labber en dårlig og dramatisk historie i sig, end en god. Det har også været mit motiv for at lave min blog her på hjemmesiden. For at dele de gode historier primært, og mine erfaringer, oplevelser og holdninger til området.

Et fagforbund som FOA, som dagligt har medlemmer på arbejdsmarkedet, kan det undre mig involverer sig på au pairområdet? Jeg fastholder, at au pair ordningen er og bør forblive en kulturel udveksling. IKKE et job. Pia Heidi Nielsens (– Talsmand for au pairområdet for FOA) udtalelse til medierne i denne uge om, at en au pair passer jo bare børn og klarer husholdningsopgaver, og at dette ikke har noget med kulturel udveksling at gøre, undrer mig. Dermed stilles der spørgsmål til en global ordning, som fungerer rigtig godt og giver masser af unge mennesker i hele verden en oplevelse for livet, Inklusiv mig selv. Da jeg for 28 år siden selv var au pair, var det nøjagtigt samme udgangspunkt. Jeg hjalp familien med husholdningsopgaver, hentede børnene i skole, hjalp med lektier og passede dem. En familie, som jeg i øvrigt stadig har kontakt med i dag. Ikke nok med at det gav mig et livslangt venskab, så gav det mig også et indblik i en anden kultur og en kæmpe sprogudvikling.

Jeg har også selv været værtsfamilie for 4 au pairs, hvoraf jeg stadig har god kontakt til flere af dem. Piger, som i dag er glade og taknemmelige for deres ophold i Danmark, og som har været medvirkende til deres fremtid og videre rejse i livet. Ikke mindst har mine børn i en tidlig alder lært engelsk, og lært om en anden kultur, som de ellers ikke ville have haft kendskab til. De har desuden haft stor glæde af, at der var én hjemme, når de kom hjem fra skole, som de kunne tale med, og som kunne hjælpe med lektier osv. Så jeg har ”siddet på begge taburetter”, og befinder mig nu i midten, og hjælper familier og au pairs. Det har givet mig en masse erfaring og læring. Ikke mindst har jeg skabt et uvurderligt netværk.

Jeg er klar over, at FOA oftest kun håndterer de negative historier, og jeg forstår deres incitament til at hjælpe unge mennesker, som kan komme i klemme. Men jeg forholder mig stadig til at FOA er en faglig organisation for arbejdere. Altså en organisation, som normalt håndterer sager mellem en medarbejder og arbejdsgiver. Hvad er deres motiv for at involvere sig i au pairområdet, som IKKE er et job? Burde denne opgave ikke i stedet håndteres af en uvildig organisation, som ikke har en interesse i at hverve flere medlemmer til arbejdsmarkedet? Jeg kan godt se FOA´s interesse i at afskaffe au pairordningen, og i stedet opfinde en ny jobfunktion som Familiemedhjælper med i øvrigt nøjagtigt samme opgaver. En familiemedhjælper som skal have overenskomst, løn, og i øvrigt ikke skal bo hos familien. Jeg har svært ved at se, at selvom en såkaldt ikke europæisk familiemedhjælper ikke skal bo hos familien, og dermed får en klækkelig højere løn, så skal de betale en husleje et sted som jeg forestiller mig sagtens kan løbe op i 5.000 pr. måned. + det løse. Medmindre man begynder at stuve dem sammen i en to værelseslejlighed i køjesenge, som man hører om i andre lande. Er det det man vil?? Er den gennemtænkt? Vi taler om mennesker fra 3. lande, som i forvejen har svært ved at acceptere at de skal betale skat af deres lommepenge (altså max. 5-700 kr. pr. måned) selvom det giver ret til ex. Vores sundhedsvæsen. Så man foreslår altså fra FOA´s side at opfinde den dybe tallerken endnu engang, men med samme udgangspunkt. Det synes jeg ærlig talt er dømt til at gå galt. Vi har i dag en au pair ordning som sagtens kan fungere udfra det udgangspunkt. Den kan optimeres og gøres bedre. Men at starte helt forfra og bare ”proppe noget over i en anden kasse” som passer bedre ifht. FOA… Det forstår jeg ikke?

Jeg har foreslået vores politikere af flere omgange siden 2019 at ændre danskundervisningsgebyret. Siden det blev sat op fra ca. 5000 til svimlende knap 19.000 i dag, har jeg oplevet flere familier, som både har forsøgt at finde au pair, som vil skifte familie, da de derved ikke skal betale beløbet. Men jeg har også oplevet, at familier er kommet i klemme, da deres au pair har ønsket familieskift. Det har skabt en skævvridning og et unfair marked, som burde været lige for alle. Men det har også skabt ”au pairs marked” da familierne er forpligtet til at betale alle udgifter til en au pair ansøgning. Derfor har au pairs sjældent noget i klemme, og det kan hos nogle skabe en ligegyldig holdning, og mangel på respekt overfor værtsfamilierne og til familieskift. Hvis man ikke kan lide ”lugten i bageriet”, så skifter man bare familie, i stedet for at forsøge at løse de problemer, der måtte være. Jeg har derfor foreslået politikerne, at danskundervisningsgebyret ændres til en månedsbetaling eller halveres, og at alle familier som ansøger dermed ”spytter i kassen”. Det giver ikke mening, at familierne betaler så højt et danskundervisningsgebyr. Og så stiller man i øvrigt ikke krav til au pair om, at hun skal møde op og modtage undervisningen. Det er da at underminere den kulturelle udveksling. Det burde være obligatorisk at man lærer dansk, når man er au pair. Jeg har flere europæiske familier, som er bosiddende i Danmark, og ansat i større internationale virksomheder. De undrer sig over, at de som familier skal betale så højt et beløb, når de selv igennem deres ansættelse kan modtaget gratis danskundervisning.  Giver det mening at medicinal, shipping og vindmølle industrien ikke bidrager økonomisk til, at deres medarbejdere lærer dansk?

Reglen om et naturligt livsforløb spænder også ben for mange med en au pair drøm. Kort sagt må du ikke have for meget joberfaring, eller have et karrierejob, hvis du vil være au pair i Danmark. I min optik er det diskriminerende at sortere nogle fra, som ellers alle andre områder lever op til reglerne. Vi er også det eneste land, som har den regel. For nogle år tilbage drøftede jeg den med nogle familier i Norge. Det var eksempelvis et lægepar, som havde en au pair, som var midt 20´erne, og som havde en uddannelse som sygeplejerske. Hun havde derfor en noget bredere forståelse for værtsfamiliens arbejdstider og job, og det gav en hel anden dynamik i familien. Det tror jeg også vi kunne opnå i Danmark, hvis denne regel blev afskaffet, og familierne fik mulighed for at få en au pair, som de måske havde mere tilfælles med.

Jeg mangler tal fra FOA! Hver gang jeg læser en artikel med udtalelser fra FOA omkring deres stigende antal henvendelser på au pairområdet. Hvor mange sager er der f.eks det decideret handler om når vi taler misbrug af au pair? Vi er da helt enige om, at såfremt der er nogen der udnytter en au pair, så skal det da stoppes! Det er jeg som bureau og menneske stor fortaler for. INGEN skal udnyttes. Har jeg en familie, som ikke behandler en au pair ordentligt, så er jeg ikke bleg for at anmelde, stoppe samarbejdet og hjælpe au pair videre, hvis det er muligt. I de snart 9 år jeg har haft aupairagent.dk har jeg haft en enkelt familie, som jeg ikke ønsker at placere au pair hos igen. Men en henvendelse til FOA kan vel også handle om generelle spørgsmål om ferie, kostpenge osv. Hvor mange henvendelser omhandler hvad? Pia Heidi Nielsen kommenterer desuden på, at SIRI netop nu har over 60 familier, som er karensregistreret. En karensregistrering behøver ikke nødvendigvis at omhandle misbrug af en au pair er vigtigt at understrege. En karensregistrering af en familie, kan også handle om at en familie, som er udtaget til stikprøvekontrol fra SIRI omkring dokumentation af at lommepengebeløbet er indsat korrekt på au pairs konto. Nogle familier har måske ikke været opmærksom på, at det fulde beløb skal indsættes på kontoen, men har måske fratrukket hvis de har lagt ud for noget eller lign. En sådan forseelse koster to års karens. I bund og grund omhandler den jo ikke en au pair der er misbrugt. Så hvad er hvad??

I det seneste år har jeg haft flere sager, hvor au pair har stillet spørgsmålstegn til de opgaver, hun må hjælpe til i familien med. Jeg har haft flere familier, hvor au pair fra den ene dag til den anden har forladt familien.  Familier, som er blevet efterladt knuste over, at åbne deres private hjem for en fremmed, som respektløst har smækket med døren. De har ikke kunnet forstå, at et menneske, som de har involveret i deres familie, og som de har vist den tillid at overlade deres børn til, på så afstumpet vis, kan pakke deres ting, og forlade hjemmet uden nogen form for farvel. Det efterlader dem uforstående, og især børnene er præget af, at et menneske, som de holdt af, er væk på et øjeblik. Når den del af skuffelsen har lagt sig, så står det økonomiske spørgsmål tilbage. Hvor mange penge af de ca. 45.000 vi har betalt for hele denne proces får vi tilbage? Jeg må skuffe dem og sige ”næsten ingenting”. Flere har ikke råd til at starte forfra med en ny kandidat. Vi taler om travle familier, som har brug for en ekstra hånd i hverdagen. Så at tro at de familier her, vil komme til at betale en decideret løn til en familiemedhjælper i fremtiden, er utopi. Når au pair mister overblik, og ikke kan se det brede billede, og det hele handler om au pairs behov og krav, så er det at tingene ofte går galt. Når au pair siger ja tak til præmisser og opgaver hjemmefra, og kommer herop, og pludselig er vant til fra en familie, som vil alt det bedste, at disse ting pludselig bliver taget for givet. Når au pair derfra stiller større krav og ikke byder ind med noget, men kun tager fra bordet, så er det ofte det går galt. Så ligesom en au pair ikke skal udnyttes, så skal en familie bestemt heller ikke. Og dette handler ikke om kulturelle forskelle, men om generel opførsel.

Kan vi gøre det bedre? Ja vi kan. Der er ting, der kan forbedres ud fra den au pair ordning vi har i dag. Lad os bevare den ordning, som fungerer godt i så mange andre lade i verden og i Danmark.  Det er stadig en kulturel udveksling! Ligesom da jeg selv var au pair, og for 8 år siden havde min sidste au pair.

Vi skal første og fremmest ændre danskundervisningsgebyret. Det skal være fair for alle, og alle skal bidrage, så ingen kører på frihjul og vi kommer væk fra den tendens, at man hapser hinandens au pair. Det var forudset af den flok, der var med til at lave rapporten på au pairområdet inden forhøjelsen af gebyret blev vedtaget tilbage i 2019. Det har skabt en uhomogent ”au pairs marked”, og efterladt familier med økonomiske tab. Danskundervisning skal være obligatorisk. Lad os igennem blandt andet vores danske sprog være ambassadører for, at lære au pairs ikke blot vores sprog, men også om vores kultur. Få dem gjort nysgerrige på vores land, vores historie og vores befolkning. Lad det være et mål, at når de rejser herfra, så er de ambassadører for Danmark. De kan måske få job hos en af vores internationale virksomheder med dansk ophav, fordi de kender kulturen, sproget og vores DNA.

En au pair skal have en økonomisk investering i processen. En investering ,som skal stå mål med at hun ofte kommer fra et 3. land. Det kan være få tusind kroner. Men noget som gør, at hun er mere engageret i processen, og også har ”noget på linien”, ligesom familien. Det kunne f.eks. være et krav, at hun selv skulle betale for visumdelen. Så hun også har en interesse og en investering i at blive au pair, og i at komme til den rette familie, og ikke bare omkostningsløst skifte til en anden familie.

I dag er især filippinske au pairs stærkt organiserede i visse området. Primært i de områder af Danmark, hvor der er flest au pairs. Vi hører om au pairs, som mødes og  både taler både grimt og sammenligner deres værtsfamilier. Det er noget, vi som bureau gennem vores introduktionskurser og pre-departure kurser, tager stærk afstand fra. Vi forsøger at lære vores au pairs, at det ikke er okay at udlevere og sammenligne. Ikke to familier er ens. Hvad hvis familierne gjorde det med dem? Den organiserede retorik, der langsomt vinder frem, er jeg ikke i tvivl om er stærkt båret frem af eksempelvis FOA. Det skaber en dynamik, som ikke hører hjemme på au pairområdet. Det er ikke fordi man skal finde sig i alt, og det er ikke fordi man ikke skal kende sine rettigheder. Man skal også kende sine pligter og kende sin prioritering. Når man er au pair, så har man sagt ja tak til at være en del af en dansk familie, og deltage på lige vilkår i de opgaver der er i en familie. Et ophold som au pair er en succes, når man er sammen med familien udover ens daglige opgaver, og tænker på sin udenlandske familie på samme måde, som ens egen derhjemme. Et au pair ophold er en succes, når man ikke stiller spørgsmålstegn til, om man må samle en strømpe op fra gulvet, eller gøre husets dørhåndtag rene. Man behandler familien og gør det samme, som man ville gøre, hvis man var derhjemme. Det forsøger vi at lære vores au pairs, og så viser vi dem videoen af Antonella fra Sydamerika, som i år blev valgt som Året au pair i den internationale au pair organisation IAPA. Hun er et fantastisk billede på, hvordan au pairordningen er en succes, og på hvordan det med den rigtige indstilling, burde og kunne være.

At det ikke kan være sådan hver gang, det er desværre en realitet. Der vil uheldigvis altid være brodne kar, som i så mange andre brancher. Det skal stoppes. Men som er tilfældet i Norge, så er det nogle få familier, som ødelægger det for andre. I Danmark er det også nogle få, som ødelægger det for andre. Men det er altså både familier og au pairs. Der er ikke nogen, som har noget at lade hinanden høre. Jeg sidder på midterste taburet, og får historier fra begge lejre. Så hvordan skaber vi en ordning, hvor når erkendelsen af, at det ikke var det rette match, skilles på en ordentlig og respektfuld måde, hvor man ikke efterlader familierne heller med en økonomisk regning.

I de år jeg har haft au pair bureau, er udgifterne for familierne steget markant. Det har efterladt mange familier, som gerne vil åbne sit hjem for en udlænding på perronen. De kan ganske enkelt ikke være med økonomisk. Dette tal vil blive endnu højere hvis FOA´s forslag virkeliggøres. Det giver jo ingen mening at påføre en familie yderligere udgifter. Familier, som i forvejen er pressede i hverdagen af job, og som i bund og grund gerne vil have muligheden for både at have en karriere, og en familie. Hvorfor skal det være enten eller? Familier, som måske prioriterer, at børnene kan hentes tidligere fra institution, som reelt set tager pres fra pædagogerne! Familier, som faktisk giver en del tilbage til statskassen. Det er ikke kun rige familier, som har au pair. Det er en fordom uden indhold. Men det er klart, at jo flere udgifter man påfører familierne, jo flere sorterer man fra i bunden, som egentlig gerne vil, men som økonomisk ikke kan. For mange er det desuden en prioritet. Jeg har enlige forsørgere, som enten er skilt, eller som har mistet en ægtefælle til sygdom, trafikulykke eller pludselig død. For dem er det bydende nødvendigt, at have en au pair, specielt hvis ikke bedsteforældrene er i nærheden, eller lever deres egne liv.

For mange år siden, var det meget aktuelt at have en ung pige i huset. De historier hører jeg ofte. Historierne er oftest positive, og mange fortæller med glæde om deres oplevelser. Henad vejen blev denne ordning overtaget af au pairordningen. I takt med at verden blev større, så kom interessen for at blive au pair i udlandet, både for de som gerne vil være au pair i Danmark, men også de danske au pairs, som gerne vil til udlandet. Det handler jo om en au pair ordning, som går begge veje, og ikke kun om au pairs som kommer ind i landet. -En ting de vist i øvrigt har glemt i Norge, og som jeg er spændt på hvordan kommer til at se ud i fremtiden. Det er jo dobbeltmoralsk at lukke en ordning ned for udenlandske au pairs, som kommer til Norge. Hvor man synes det er ”vestkantsslaveri” og dårligt betalt, (i øvrigt en af verdens højeste lommepenge satser sammen med Danmark!) og synd for au pair.  Samtidig står man i lufthavnen og klapper, og sender sine egne unge mennesker ud i verden som au pair, på lavere lommepenge sats og flere timers hjælp om dagen. Men det vidner om, at de unge mennesker der tager afsted, de ved, at det er lommepengesatsen som er det afgørende. Det handler om at få en oplevelse, og bo et trygt sted hos en lokal familie, på en anden måde end at rejse på egen hånd med rygsæk. Det handler om en ”bytte bytte købmand” aftale, at hvis jeg må bo hos dig og få lidt lommepenge, mad og mit eget værelse, så hjælper jeg dig med nogle opgaver i hverdagen. Samtidig får jeg en tryg base, som jeg kan rejse ud fra, og opleve og lære noget om jeres kultur. Når de rejser med os, så får de samtidig en tryghed i at rejse med et bureau. Der er også et bureau i den anden ende, som hjælper, hvis der opstår spørgsmål eller lign. De dansk unge mennesker vil rigtig gerne rejse, det vidner det rekordstore antal unge mennesker, som i år tager et sabbatår om. Unge mennesker, som har mod på livet og vil opleve verden. Det vil vores au pair kandidater, som gerne vil til Danmark også. Det er et stort incitament for deres beslutning og altså ikke kun ud fra et økonomisk perspektiv. De kandidater, som kun vil til Danmark for at være sammen med andre au pairs fra samme land og mødes i eksempelvis samme kirke når de har fri, dem forsøger vi at tage en god snak med. For os er det ikke kulturel udveksling., og vi er derfor nysgerrige på deres incitament til at blive au pair. Er udgangspunktet ikke en kulturel udveksling og interessen for at opleve Danmark og Europa, så skal de ikke ansøge gennem os.

Vi skal have en bredere forståelse af au pairordningen, optimere den, og på alle måder bevare den. Få læring med fra alle sider og forbedre. Hvorfor er det altid sort/ hvid, enten eller? Vi har et forsvar og et sundhedssystem som halter gavldigt, men det lukker man ikke bare ned. Jeg forstår og tolker FOA´s interesse i at lukke ordningen. Jeg har en generel interesse i at bevare ordningen, fordi langs størstedelen af de familier og au pairs, som jeg er så heldig at have, oplever en masse gode ting ved ordningen. Hvorfor altid kun fremme det negative, for der er masser af positivt. Jeg sender desuden mange unge mennesker afsted, som kommer hjem til Danmark (-ligesom jeg selv) med en større og bredere forståelse og modenhed. Det må vi ikke stoppe med, og der er bestemt ikke nogen grund til at opfinde den dybe tallerken en gang til, med udgangspunkt i noget som fungerer godt.

Skal vi ikke lige slå det helt fast med store syv tommer søm?

30. marts 2023

Jeg er i dag blevet kontaktet af flere medier, som heldigvis har haft deres viden i orden.  Men jeg kan læse på flere online medier, at au pair ordningen er afskaffet i Norge! Den norske regering har IKKE afskaffet og nedstemt au pair ordningen.. -de stemmer om det i slutningen af juni.

Så indtil da kan vi godt tale om au pair ordningen, og kæmpe for den kulturelle udveksling, som det er for langt størstedelen af familier og au pairs i Skandinavien.

Kulturel udveksling … smag på ordet… det er IKKE et job, og man får IKKE løn. Derfor skal det heller ikke sidestilles som et job. Og der er ingen her, der er lønslaver. Et ophold hos en lokal familie som man hjælper i hverdagen som en del af familien mod lommepenge, fri kost og logi kan der ikke sættes en værdi på. Ikke anden værdi end den personlige værdi der har for begge parter. En au pair som modnes, oplever en ny kultur og lærer at stå på egne ben. En familie som inviterer en fra en anden kultur ind i sit private hjem, overlader sine børn, som lærer at tale et andet sprog og får kendskab til en anden kultur, og der opstår et venskab for livet. Dén værdi.... 

Vi placerer i Aupairagent ca. 65 au pairs i Skandinavien om året. Vores kandidater er enormt drevet af en rejselyst, og at få en kulturel oplevelse. Bo og være en del af en lokal familie. Selvfølgelig har lommepengene noget at sige, når man kommer fra et fattigt land. Men skal vi ikke betragte det som en hjælp, og en udstrakt hånd til au pair og til en familie, og til muligheden for, at søskende kan få en uddannelse de ellers ikke kunne få? Det giver faktisk en enorm værdi for de skandinaviske familier, at de reelt set kan bidrage og give en hjælpende hånd. Vi HJÆLPER kort sagt hinanden. I byt for kost, logi og lommepenge, får en familie mere hjælp i en i forvejen stresset hverdag. Hjælp til morgenmad og madpakker. Følge børn til og fra institution, og lufte hunden. Handle ind, klare husholdningsopgaver og hjælpe med aftensmaden. 5 timer om dagen, ofte fordelt på et par timer af gangen spredt over dagen når det er mest pres på. Max 6 dage om ugen. Halvanden dags fri min. Om ugen. 5 ugers ferie som alle andre.

Er der brodne kar? Ja, desværre. Det ser vi uheldigvis i mange brancher. Det er ikke nødvendigvis nok til at man bare lukker branchen ned. Sendte var det i Forsvaret. Me derfor lukker vi jo ikke forsvaret ned. Vi forbedrer, optimerer og minimerer fejl. Som bureau holder vi øje med vores familier, og au pairs på en god måde. De ved de altid kan kontakte os, hvis de har spørgsmål eller lign. Ingen skal udnyttes. Hverken familier eller au pairs. Ordningen bygger på gensidig respekt. Udgangspunktet for at komme ud og rejse og opleve en kultur, som ungt menneske, inden man selv stifter familie og livet bliver alvorligt, det fejler ikke noget.

Vi sætter selv præmissen for ordningen, og den skal naturligvis følge med tiden. I snart et år har jeg forsøgt at "råbe politikerne op", og få ændret eksempelvis danskundervisningsgebyret til en fair fordeling blandt alle familier. Samtidig synes jeg at danskundervisningen skal være obligatorisk. Men ved at påføre familierne flere udgifter og bagefter påstå, “at den kun er for de rige” det er dobbeltmoralsk. At sætte lommepengesatsen så højt, at det er den det bliver mere attraktiv og driver kandidaterne mere end oplevelsen, det skal vi faktisk også passe på med. 

Jeg har familier, som absolut ikke er rige, men er af forskellige årsager enlige. Enten er de skilt, eller har mistet en ægtefælle til sygdom elle ulykke. De mennesker er ekstra pressede, og har brug for en ekstra hjælpende hånd i hverdagen. Faktum er, at vi arbejder mere og mere, og der stilles flere og højere krav på arbejdspladserne. Det hænger ikke altid sammen med at vi også helst skal passe hjem og børn selv. Hvis man har au pair bliver man af nogen set ned på. Højere krav, inflation og nu også færre helligdage gør, at familierne har brug for hjælp. Stress og depression er desværre normale diagnoser i dagens Danmark. Ikke kun blandt forældrene. Vores hverdage hænger ganske enkelt ikke sammen i mange familier. Bedsteforældre i dag har der eget liv, og står ikke i køkkenet med forklæde, som min farmor eksempelvis gjorde. Derfor er det ikke alle familier, som har mulighed for at trække på bedsteforældrene til pasning, som vi havde for generationer siden. 

Familierne mangler desuden anerkendelse for, at de faktisk åbner deres hjem for et fremmed menneske i to år. Det bude de få meget mere forståelse og respekt for i samfundet. Det handler om SÅ meget mere, end evnerne til at svinge en støvsuger. Det er desværre ofte denne primitive holdning familierne møder. Er det er samfunds -og oplysningproblem? Måske? Men det har jo i bund og grund intet med ordningen at gøre. -Og det kan vi ændre. Ligesom vi kan justere på ordningen, så den passer til tiden.

Men lad og kalde det den er; kulturel udveksling. Au pair betyder "på lige fod", og betyder, at man får hjælp med børnepasning og husholdningsopgaver. Au pair bliver en del af en familie, og modtager lommepenge, samt fri kost og logi. Den del fejler ikke noget, og hvert år har vi jo også danske au pairs, der rejser ud i verden og kommer hjem, mere modne, og med rygsækken fyldt med gode oplevelser, fra et fremmed land. For eksempel til USA, hvor de hjælper familien op til 45 timer om ugen, til mindre lommepengesats end au pairs faktisk får i Danmark. Faktisk er Danmark et af de lande i Europa, som har den højeste lommepenge sats. 

Så når vi allesammen har en holdning og en mening om au pair området, så er det mit håb, at man faktisk ved hvad man udtaler sig om, og ikke kun udtaler sig rygter og mediernes versioner. Der er langt fra kun dårlige historier, og jeg må efter 8 år som ejer af bureauet erfare at 95% af mine familier, de står for de gode historier. Lad os da også tale om de gode historier, dem som gør os glade og i godt humør. Hvorfor skal vi altid fokusere på drama og dårligdom? Kun to familier har jeg haft igennem årene, som jeg har meddelt, at jeg ikke placerer en au pair hos igen. Mange besøger jeg, får en kop kaffe og sikrer at alt er godt. De ved vi er her for at hjælpe og vejlede, hvis de har behov. 

Så lad os slå fast: der er IKKE sket noget i Norge endnu. Det kan man se blot ved at gå på Regjeringens hjemmeside. De medier som allerede dømmer au pair ordningen ude, de har faktisk ikke deres kilder i orden! Eller også så søger de netop det billede, som jeg ovenfor beskrev. 

I sidste uge kom jeg hjem fra den årlige konference med den Internationale Au Pair Organisation. Denne gang i Athen. 150 mennesker fra hele verden fra bureauer mødes for at tale om kulturel udveksling, herunder: udlandspraktik, trainee, exchange, au pair og mulighed for at arbejde i udlandet på mange forskellige måder. Vi er kort sagt en hel branche, som står klar til at hjælpe unge mennesker fra hele verden ud at rejse, og opleve verden lige præcis som det passer dem. Og vi samarbejder som bureauer og organisationer for at sikre at de unge uanset destination og oprindelse får en god og tryg rejse. Ingen er tvunget.. og mange unge har brug for et pusterum efter endt studie, eller som tidligere nævnt, mens de stadig er unge og kan!

Lad os få debatten drejet det rigtige sted hen. Lad os få defineret hvad det helt eksakt er kulturel udveksling betyder. Lad os få skabt de rigtige præmisser, for en god og solid au pair ordning BÅDE i Norge og Danmark, som er holdbar i mange år frem. Lad os sætte os sammen, være lydhøre overfor hinanden og Kære politikere HØR os og GØR noget.. BRUG os som sidder med fingrene nede i jorden fysisk hver evig eneste dag. Vi ved hvad der rør sig, og har mange af gode forslag til forbedring. Og NEJ den skal ikke ændres til en ordning med mindsteløn og overenskomster. Vi ødelægger ordningen, som allerede rummer så meget fint.


Der er masser af gode historier, og jeg deler dem gerne med dem der vil høre. Det ved jeg mine familier også gerne vil. Og kære dig; anerkend en værtsfamilie som har overskud til at åbne sit hjem for et andet og fremmed menneske.

Vores kandidater bliver interviewet, screenet, forberedt, fortalt hvad au pair ordningen handler om, og meget mere. Vores kandidater ved, at det ikke er en ret eller et krav at blive au pair. Det er en chance og en mulighed for at få en oplevelse for livet, og den skal man være taknemmelig for.
Vi får hvad vi sætter ind på kontoen. Byder vi ind og giver, så kommer der som regel noget retur.
I Athen i sidste uge kårede vi Au Pair of the Year i IAPA. Og Antonella som vandt, hun er et fantastisk eksempel på at man får det retur man giver. Videoen med Antonella fik 150 mennesker til at stå med tårer i øjenkrogen og uden ord. Stille var der. Videoen den synes jeg du skal se her. For den beskriver meget godt hvad au pair ordningen er og hvorfor der ikke skal pilles ved den. Justeringer, det er en anden ting. Se videoen lige her.

 

Lovforslag om ændring af danskundervisingsgebyret

29. oktober 2022

 

Der har været stille på bloggen et stykker tid. For vi har travlt og det er vi selvfølgelig glade for. Trods globale udfordringer er der stadig nogle som både har brug for en au pair og også unge mennesker som gerne vil ud at rejse som au pair. Vi er glade for at vi kan hjælpe og kæmper hver dag sammen vores kollegaer rundt omkring i verden for en au pair ordning som er opdateret og er for alle.

Noget vi til gengæld ikke skal være så glade for, det er danskundervisningsgebyret. Det er jo ved at være en del år siden at det blev drastisk forhøjet til svimlende 18.000 kroner ca. Det er et emne, som jeg flere gange har gjort politikerne opmærksom på, ikke fungerer efter hensigten. Jeg har derfor her i sommerferien kontaktet vores politiske ordførere på au pair området for at gøre opmærksom på problemet.  Samtidig har jeg i samarbejde med IAPA stillet lovforslag om ændring af danskundervisningsgebyret.

Vi har foreslået, at det enten bliver ændret til en månedsbetaling, dvs. at man dividerer de 18.000 i 24 bidder. Skulle man så få en au pair, som ikke viser at være det rigtig match, og au pair skifter familie, så følger restancen med til den nye familie. Eller alternativt så halverer man gebyret, og fordeler det på alle au pair ansøgninger, så familie nummer to ”ikke kører på frihjul ”som de gør i dag.

Det er helt forståeligt at 18.000 er mange penge for de fleste, og at man forsøger at undgå denne betaling hvis man kan. Men det er jo også mange penge for den familie man overtager en au pair fra. Samtidig er det tankevækkende at man betaler 18.000 for noget som man så fra myndighedernes side informerer om, at au pair ikke er forpligtet til at deltage i. Da der er tale om en kulturel udveksling mener vi, at danskundervisningen skal være obligatorisk. Vi har et ansvar i at sende vores au pairs ud af landet, som de bedste ambassadører for Danmark. De skal have en god oplevelse at kigge tilbage på, og fortælle videre om på deres vej. Og selvfølgelig skal de kunne tale lidt dansk. Det er en del af kulturrejsen.

Lige nu er vi ”ramt af valgkampagne”. Så der sker ikke meget på området for tiden. Men vi har fået positive tilkendegivelser fra flere partier, som gerne vil kigge på det efter valget. Det følger vi naturligvis helt til dørs og håber derved, at vi kan være med til at skabe en endnu stærkere au pair ordning fremadrettet, som er mere homogen og fair for alle. Vi har ikke brug for, at familierne bliver ramt af flere og dyrere omkostninger, og at politikerne så kommer og efterfølgende konkluderer; at ordningen kun er for de rige. Det er klart at jo flere udgifter man pålægger familierne jo flere familier må springe fra. Og det er desuden en floskel, at det kun er rige der har au pair. Vores familier er vidt forskellige, og fra alle samfundslag. For mange er det en nødvendig prioritering at have hjælp i hverdagen. Specielt er enlige forældre pressede. Mange enlige arbejder indenfor sygehusvæsenet, eller har andre krævende jobs. Nogle er skilt og andre har mistet en ægtefælle. -Og det er jo præcis det som au pair ordningen også skal afspejle… forskelligheden i familierne og dermed også de au pairs som ankommer til Danmark. Nogle vil gerne have en med erfaring, andre vil gerne have en som kan hente børn og lufte hunden og som taler spansk, og en helt tredje vil gerne tilbyde en oplevelse til en fra et bestemt land fordi man har en relation dertil. Årsagerne er mange, og vi forsøger at løse ønsker og behov på bedste vis. Men vi vil altid holde på at det vigtigste mellem au pair og værtsfamilie er kemien.

Hvis du vi ansøge om en au pair eller gerne vil byde ind i debatten kan du skrive til os her.

Ansøgningsformularen for danske familier finder du på dette link.

 

 

 

 

Reglen om naturligt livsforløb

14. april 2022

Reglen om at en au pair skal have et naturligt livsforløb er en af flere, som en au pair ansøger udenfor EU skal leve op til for at blive godkendt som au pair i Danmark. Hvad betyder mon et naturligt livsforløb? Det er der mange som ikke forstår. Og den er også en svær én, for den er sådan set ikke defineret yderligere end det. Men er den så bøjelig? Eller hvem definerer hvad et naturligt livsforløb er? Ja, det er jo sådan set den enkelte sagsbehandler hos Siri. Og det er sådan set ikke dem og deres arbejde jeg anfægter. Det er reglen som jeg anfægter.

Jeg har haft mit au pair bureau i over syv år, så jeg syntes efterhånden, at jeg har kunnet pejle mig ind på, hvornår SIRI mener, at der er tale om et naturligt livsforløb. Derfor har jeg igennem årenes løb måtte sige nej tak til en del ansøgere. Og det gør det ondt i maven at sige nej til en kandidat, simpelthen fordi hun er for veluddannet eller har for meget joberfaring. Og jeg fornemmer en stramning på området. Derfor dette blogindlæg.

Hvad handler det så om? Lad mig komme med et eksempel. En au pair ansøger på 25 år, har færdiggjort en Bachelor of Science in Business Management In Major in Operations. Det betyder at hun har taget en College Degree indenfor Sociale studier, samfundsfag og kulturstudier blandt andet. Efter endt uddannelse har hun haft to forskellige jobs i ialt i 22 måneder (altså under 2 år) i to forskellige virksomheder. Det ene job har været at udstede checks som Cashier, og det andet job som bogholder. SIRI konkluder, at hun er revisor, til trods for at intet i hendes Bachelor Degree relaterer til en decideret revisor uddannelse. Desuden konkluderer de, at hun (-trods hendes 40- 50 timers arbejdsuge til en løn på ca. 1500 DKR om måneden) er så etableret i sit hjemland, at det ikke kan anses for et naturligt livsforløb, at hun gerne vil være au pair i Danmark, til trods for at hun lever op til alle andre regler. Kunne det tænkes at hun trængte til et afbræk og noget eventyr?? Hendes Diplom har faktisk nærmere relation til at være au pair og kultur og sociale studier, hvilket hun relaterer til i sin argumentation for ansøgningen. Et andet eksempel, er en afvisning af en au pair ansøger, som havde en Diplom i markedsføring, og havde arbejde 2 år og 7 måneder på McDonalds. Hun var blevet forfremmet til Shift Manager. Hun blev afvist, da jobtitlen blev betegnet som en karriere. Nu har jeg sat mig ind i hvad en Shift Manager på McDonalds laver, da min datter arbejder i kæden. En Shift Manager holder styr på og har overblikket over personalet på en vagt. Selv står vedkommende selv og primært pakker ordrene og sikrer at alt går glat.  Over denne Shift Manager findes en afdelingsleder, Restaurantchef samt en Supervisor. Så der er en del ledere højere oppe i hierakiet.… Jeg undrer mig over, om hun mon var blevet godkendt, hvis hun ikke havde haft en manager titel, og havde stået ved kassen og taget imod ordrer. Men her var der altså ikke tale om, at hun havde en Diplom indenfor Restaurant and Hotel management og aktivt havde valgt en relation til denne karriere vej.

Så det man faktisk siger er, at selvom du efter at have studeret i mange år, og måske har haft samme job i flere år, har en drøm om at rejse ud og opleve Europa som au pair for en familie, (-som jo er en glimrende måde for en person med en baggrund, hvor en sådan mulighed måske ikke lige er så økonomisk mulig, som den er for vores danske unge mennesker) så afvises man faktisk i Danmark.

Ingen andre lande end Danmark har denne regel. Man kan leve op til samtlige andre regler på området, det forholder Siri sig ikke til i ansøgningen såfremt man afvises pga. reglen om naturligt livsforløb.

Er holdningen, da denne regel blev vedtaget, at veluddannede kvinder, som ønsker at opleve Danmark som au pair er for kloge?  For pligtopfyldende, hvis de har været i stand til at holde på et job i rundt regnet to år? Er det under en veluddannet persons værdighed at være au pair i Danmark? Jeg mener, at det skal være op til den enkelte au pair kandidat at vurdere, hvad hun ønsker at bruge sin fremtid på og hvor. Skal vi som land sortere dem fra, i stedet for at give dem yderligere mulighed for at udvikle sig, eller videreuddanne sig? Er det ikke lidt diskriminerende at sortere en au pair ansøger eksempelvis i midten af 20´erne fra, som ønsker at komme ud og se verden inden hun stifter familie og livet bliver alt for seriøst, blot på baggrund af hendes uddannelse og joberfaring?

Og hvad er det i grunden for nogle signaler vi sender til omverdenen, at man ikke må være veluddannet eller have en karriere, hvis man skal være au pair i Danmark? Har vi ikke netop som samfund i denne tid stor fokus på flere kvinder i bestyrelser, kvinder skal også i lederjobs og søge ind på de højere uddannelser og eller videreuddanne sig. Så er det da et dobbeltmoralsk signal at sende, at vi ikke ønsker au pairs ind med samme kvaliteter.

Og hvilke kandidater ender vi så med at få? Vi ender jo dybest set med at få dem, som ikke har for høje uddannelser, og som har haft små jobs hist og pist, som ikke kan defineres som en karriere. Samtidig så tilbyder vi dem en TO ÅRIG kontrakt som au pair. Dvs. at vi faktisk kræver at de skal underskrive en kontrakt på noget, som vi nærmest ikke tillader de har hjemmefra. Men kommer vi så ikke til at stå med kandidater, som måske ikke er de mest pligtopfyldende? (Og nu generaliserer jeg så lidt for der er jo masser af succeshistorier og heldigvis flest af dem). Men når de kommer herop, kan det være problematisk for dem at forpligte sig. Så kan de jo bare hurtigt skifte familie (og der er jo masser som gerne vil have dem som gerne vil slippe for at betale det høje danskundervisningsgebyr). Så står den første familie med håret i postkassen og en kæmpe sum penge der er forsvundet ud i det blå.

For nylig havde jeg et online møde med en kollega fra et andet udenlandsk bureau. Hun havde hørt at der var nogle i Danmark, som brokkede sig over nogle au pairs blev i Danmark og giftede sig med en dansker. Hvis man nu fjernede reglen om naturligt livsforløb, og tillod den enkelte retten til at vælge, om de vil være au pair eller ej, ja så kunne det jo netop være at en veluddannet afrikansk eller asiatisk pige ikke havde behov for at gifte sig med en dansk mand. Hendes ambitioner og drøm om fremtiden lå måske et helt andet sted. Måske var hendes ambition noget helt andet. Og hvis hun så fandt en dansk mand alligevel, skulle vi så ikke omfavne, at vi fik en veluddannet pige til Danmark, som kunne bidrage til det danske samfund med sin uddannelse og viden?

For lad os være ærlige, ja mange au pairs kommer for at opleve, og for den kulturelle udveksling, men pengene gør også en forskel. Men skal vi ikke være stolte af, at vi kan bidrage til at en familie et andet sted i verden får bedre levevilkår, bedre uddannelse -som de ofte betaler for sine søskende, og kan spare penge sammen til at skabe en bedre fremtid for sig selv. Købe et hus, videreuddanne sig eller noget tredje. Er der noget i vejen med det?

Jeg hører fra mange af mine familier, at det giver meget større mening for dem at hjælpe en au pair og hendes familie, end at bidrage til den ulandsbistand via skatten som vi sjældent hører hvad bruges til og hvor. Mange vælger derfor også at få en søster herop som næste au pair. Dét giver mening for dem.

Har grænserne for en godkendelse rykket sig? Og hvor går grænsen nu for hvad en karriere er, og hvordan er definitionen på at være for veluddannet til at få en kulturel au pair oplevelse?. Og hvad betyder det? Hvordan ser tallene ud i Sverige og Norge og hvad er deres erfaringer ifht. At have veluddannede au pairs, som ikke ville slippe igennem nøglehullet her i Danmark? Det kunne være interessant at vide noget mere om.

Jeg synes reglen bør fjernes, og at vi som samfund skal favne alle kandidater uanset baggrund. Vi skal ikke gøre os ”til dommer” over deres uddannelse, joberfaring, eller hvor etablerede de er i deres hjemland. Hvad hvis vi bød de danske au pairs som jeg hvert år sender ud i verden de samme regler og sagde det samme til dem? Du er for veluddannet. Du har for meget joberfaring. Nogle gange skal vi se ud over egen næsetip og tænke over hvad vi egentlig byder andre. Hvad det egentlig er vi siger? Lad os droppe formynderiet og se lidt på erfaringerne hos vores skandinaviske naboer og lære af hinanden. At rejse ude som au pair er stadig grundlæggende en super god måde for unge mennesker at opleve en anden kultur på, og samtid få et moden afbræk på et givent tidspunkt i sit liv. Den mulighed skal vi fortsat både tilbyde og benytte. Det giver gode oplevelser for både familier og au pairs over hele verden. En gang imellem må vi bare lige stoppe op og spørge om der er nogle ting der skal justeres til, ryste posen og tilpasse ordningen så den passer til vores tid, samfund og skaber positive oplevelser.

 

 

Om netværk, fingeren på pulsen, Ukraine og sabbatår.

26. marts 2022

Jeg er netop hjemvendt fra en kongres på Malta arrangeret af IAPA (International Au Pair Association). Hvor var det skønt at møde kollegaer og samarbejdspartnere fra hele verden. Mange var jo glade for at se hinanden, efter at kongressen har været udsat i to år. Jeg var glad for at få sat ansigter på i det virkelige liv, efter at have haft møder med flere online. Der er nu noget ved at se hinanden i virkeligheden. Og det er jo noget, som vi alle har savnet og længtes efter.
Verden åbner op, og det gør den trods krise og invasion af Ukraine. Det er som sådan ikke noget der har påvirket afrejse og ankomst af au pairs. Men det er klart at det skaber nogle spørgsmål, når flere erfarer, at der er krig i Europa.
Der er kommet et par henvendelser fra ukrainske piger, men jeg har erfaret, at deres beslutning om at blive au pair kan være baseret på en panisk og hurtig løsning. Jeg tror nogle mest af alt trænger til ro, og til at komme sig over den voldsomme oplevelse det er at sige farvel til sin liv som de kender, deres hverdag, familie og venner. Samtidig er det også en vild oplevelse for dem at “hele verden” pludselig er åben for dem, og de kan skabe sig et nyt liv nærmest hvor de vil. Og der er inden tvivl om, at det er prisværdigt, at mange er opsat på at komme videre med deres liv hurtigst muligt, og få et job og en hverdag. Jeg tror bare, der er en balancegang, som man skal være opmærksom på som hostfamilie, selvom man både står med et behov for en au pair og naturligvis også gerne vil hjælpe. Mærk efter - det skal man altid, og spørg ind.. Det er så ærgerligt at starte en proces og bruge en masse penge på en kandidat, som måske ikke er parat eller er for psykisk påvirket af det, som de er blevet udsat for, til at kan være au pair i længden. Så være opmærksom er mit råd.
IAPA har “taget temperaturen” på området Cultural Exchange generelt. Siden pandemien udbrød og Brexit pludselig også var en realitet, har der været en del bureauer som enten har måttet trykke på pauseknappen eller helt dreje nøglen om. Det er jo en ærgerlig konklusion, at unge menneskers lyst til at rejse skal bremses grundet politik. Faktum er desværre, at der stadig ikke er en løsning i England ifht. Brexit. Det gode er at IAPA har fået “hul igennem til EU”, som vil presse på for en løsning snarest muligt. Derudover kommer der en underskrift indsamling, som jeg gerne linker til via nyhedsbrev, hvor vi naturligvis opfordrer alle til at underskrive. Der er mange unge som i årenes løb har haft glæde af at rejse til England og opleve en anden kultur. Det skal de naturligvis have mulighed for igen. Pandemien har jo sat sin naturlige begrænsning på rejsemulighederne. Men det er glædeligt, at der stadig er mange unge mennesker og værtsfamilier som ønsker at benytte ordningen og enten rejse ud, eller invitere en fra en anden kultur ind i sit hjem for en længere periode.
Vi talte meget om forskellen på au pair ordningen og reglerne i landende. Men vi var alle enige om vigtigheden i at pointere, at meningen med ordningen er kulturel udveksling. At være au pair handler om at bo hos en værtsfamilie, hjælpe familien nogle få timer i løbet af dagen med praktiske opgaver, og modtage lommepenge, fri kost og logi for dette. Det er stadig et brændende ønske fra au pair kandidaterne, at komme til Europa, opleve en anden kultur og være en del af en familie. Nogle vigtige spørgsmål man som værtsfamilie kunne spørge sig selv er:

  • Hvad vil jeg gerne give min au pair med i rygsækken ved at bo hos os, som hun kan bruge resten af sit liv?
  • Hvad ville jeg gerne opleve hvis jeg besøgte Danmark som var mindeværdigt at opleve. 

Trods vi er et miniput land, så har vi så mange ting at byde på og ting vi faktisk også er kendt for globalt. Når jeg interviewer au pair kandidater spørger jeg dem ofte, om de ved noget om Danmark. Når jeg fortæller om Lego, Mærsk og HC Andersen så er der ofte en WOW effekt fra dem over informationen.. Det skal vi da være stolte af. Og vi skal i min optik insistere på at vores au pair deltager i danskundervisning og læring om Danmark. Det er det de primært er her for. Hvad vil du give dem med videre? Gør dem i stand til at være de bedste ambassadører for Danmark når de drager videre ud i verden og livet. Hvad vil du som værtsfamilie huskes for?

I kraft af at vi nærmer os sommer og studentertid, er der mange unge mennesker, som ønsker et sabbatår. Og det synes jeg er de unge mennesker forundt, selvom mange politikere presser på for at få dem igennem uddannelsessystemet på rekordtid. Jeg synes et sabbatår giver både modenhed, klarhed og tid til at tænke på fremtiden. Tid til at tage de rette beslutninger, fremfor måske at tage forkerte valg og springe fra noget som alligevel ikke var det. Lad de unge mennesker få en rejseoplevelse eller flere. At komme ud som au pair er en god og anderledes måde at rejse på. Mange unge vælger at arbejde hårdt og herefter rejse afsted til flere forskellige destinationer i kortere periode. Det er jo en smagssag. Men ofte er det billigere at rejse som au pair, da man jo har en fast base som ikke koster noget. Men det giver også mulighed for at få dykket ned i et lands kultur og skikke på en anden måde. Samtidig med at man er en del af en familie. Det skaber også ofte venskaber for livet. Jeg har selv været au pair, og tænker ofte tilbage på tiden og det jeg har lært. Efter 26 år har jeg stadig kontakt med min familie. Jeg mødte også flere kollegaer på Malta, som eksempelvis havde haft en dansk au pair, da jeg fortalte hvor jeg kom fra. Med det samme  kunne de fortælle historier om deres au pair, hvor sød hun var ,og at de måske havde besøgt Danmark og hun havde besøgt dem også. Dét er jo lige præcis det det handler om. Oplevelser for livet.

Har du tilmeldt dig mit nyhedsbrev? Jeg har et nyhedsbrev for familier, hvor jeg bringer forskellige emner op, og præsenterer nogle af de ledige kandidater. På nyhedsbrevet for danske au pairs har fortæller Viktoria, som er au pair i Frankrig sin historie og erfaringer. Viktoria kommer med gode råd til alt fra pakning og forberedelse, til hvad man skal være opmærksom på ved ankomst og i hverdagen i et fremmed land.

Husk at du altid er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.
Og så vil jeg slutte af med at sige, at sådan en tur ud og møde sine kollegaer og netværke…det kan noget.. specielt når man som jeg et vant til at sidde i “min boble” alene på kontoret hver dag. Jeg sætter STOR pris på de referencer jeg får fra alle ”mine” skønne au pairs og familier, og den ros jeg får på mails. Det er jeg meget meget taknemmelig for. Nu kommer jeg hjem med nye input og idéer, nye destinationer, og et helt nyt tiltag til unge mennesker som jeg snarest vil afsløre.

 

En julehilsen og en opsummering på året der er gået.

23. december 2021

Sneen daler ned udenfor, og julefreden sænker sig langsomt.

Jeg ser tilbage på året, som trods en pandemi har budt på mange spændende udfordringer, og ikke mindst anbefalinger familier imellem. Jeg er enormt taknemmelig over den tillid I viser mig og bureauet.

Året startede jo med en nedlukning og at vores integrationsminister trykkede på stopknappen til samtlige ansøgninger. Det skabte en del dobbeltarbejde da mange ansøgninger skulle gå om, og vi dermed efterfølgende blev ramt af en flaskehals. Men den hurdle er heldigvis nu væk.

Jeg har ansat Nerry i Manila til at håndtere første screening af kandidaterne som ansøger. Hun har tidligere været au pair i Danmark og er en pige, som jeg har kendt i mange år.     -Også da hun var au pair i Danmark. Nerry er en klog og dygtig pige og hun er en kæmpe hjælp for mig, så jeg kan fokusere på andre ting i bureauet. Når vi igen synes det er forsvarligt vil vi igen implementere vores introduktionskurser for de godkendte au pairs så vi kan gøre vores til at sikre at de får den bedste basis oplæring og kendskab til det at være au pair inden afrejse. Det er vigtigt for os at klæde dem så godt på vi kan til det der venter dem når de kommer til Danmark. For os er det nemlig vigtigt stadig at have fokus på og give de piger som er eksempelvis på Filippinerne en chance for at blive au pair selvom de ikke har erfaring. Det vigtigste er stadig kemien. 

Og når det så er sagt så har jeg længe tænkt på at skrive om netop det at vælge en au pair, som befinder sig i sit hjemland. Jeg følger også flere grupper på Sociale Medier og kan se posts fra både frustrede piger som så brændende godt kunne tænke sig at blive au pair, men som ikke føler at mange familier vil give dem chancen grundet manglende erfaring. Og jeg får lidt ondt i maven over de posts fra familier som kun vil have kandidater som vil skifte familie i Danmark eller er i Europa i forvejen -Grundet Corona... Hmm... Må jeg en gang for alle slå fast at ikke én af de au pairs der er blevet godkendt til mine familier i år ikke er ankommet. Ingen er blevet forsinket! ansøgningsprocessen er den samme og behandlingstiden er den samme uanset hvor au pair kandidaten befinder sig i eller udenfor EU. Og er grænsen til Danmark lukket, så er den for alle uanset hvor de er ankommet fra. Så jeg kan ikke nikke genkendende til at Covid på den med har været en udfordring for au pairs udenfor EU. 

Men jeg kan sagtens forstå at man gerne vil have en au pair som har erfaring. Men der er jo dybest set nogen som skal starte med at give dem der sidder i sit hjemland en chance. Og det er der heldigvis stadig mange som gerne vil. Og det ved jeg, at mange af kandidaterne er glade for og sætter pris på. 

Jeg har i år oplevet en tendens til at mange at de au pairs som er i Europa i forvejen har rigtig mange familier at vælge imellem. Mellem 5-10 familier. Og det har været lidt en bekymrende tendens som jeg så for et par år siden, som var forbeholdt de au pairs som skiftede familier i Danmark da danskundervisningsgebyret steg. Jeg synes stadig, at man skal give sig selv tid til at finde den rette kandidat med den bedste kemi, uanset hvor hun befinder sig, og om hun kan støvsuge i forvejen eller ej.... -Sat lidt på spidsen... Jeg har sjældent kandidater som er i Europa i forvejen. De har ofte deres eget netværk og har i bund og grund ikke behov for mig. Og processen blive ofte også meget tidskrævende for mig, hvis jeg skal bruge en enormt energi på at overbevise en au pair kandidat som har utallige familier udover min at vælge imellem. Så det er lidt hårdt og firkantet sagt lige nu "au pairs marked". 

Jeg ved mange familier er pressede og har brug for hjælp i hverdagen, men det skulle gerne være sådan at processen med at finde en kandidat er en interessant og spændende process, hvor der er tid til at mærke efter og gå med mavefornemmelsen og måske tale flere gange med de forskellige kandidater. Det skulle helst ikke være et kapløb om at være den første og bedste familie. Og kommer man så måske også til at gå lidt på kompromis med sine ønsker og behov??

I det nye år vil vi have yderligere fokus på både ren straffeattest og helbredsoplysninger på vores kandidater. Det er noget som Nerry allerede i dag indhenter på den kandidat riv får ind nu, og det er også noget vi vil optimere i 2022. Mange af pigerne gør selv opmærksom på at deres ansøgning om de er vaccineret for Covid og hvilken vaccine de i så fald har fået. Det er skønt at vi oplever at det er en helt naturlig ting, som de både har undersøgt og informere om uden at vi behøver at spørge. Det fortæller både om en omsorg for dem selv, men også en kommende familie som de skal være en del af og ikke mindst at de har undersøgt selv hvilke vacciner der er godkendt i EU og at de er proaktive på dette. Det er også en information som familierne sætter pris på, og som forenkler processen.

Vi vil gerne forberede vores au pair bedst muligt inden afrejse. Og vi kommer til at være mere hands on på kandidaterne både i forhold til forberedelse til afrejse og det at være au pair. Vi kommer til at følge mere og oftere op på at alt går som det skal under selve opholdt. Det skal give både en tryg start og et trygt forløb for alle parter. For os er det vigtigt at I som familier ved I kan kontakte os hvis I har spørgsmål, og at au pair også kan kontakte os hvis der er noget der skal vendes eller drøftes. Derudover at det vigtigt at vi kan gøre vores til at sikre et godt ophold, så hvis der er "issues" er det vigtigt at vi bliver informeret og kan hjælpe jer i opløbet. Vi er ikke en succes før at et ophold er sluttet godt for begge parter. Selvom det kan være ganske forfærdeligt at sige farvel til en au pair som man har indviet i sin familie i en 2 årig periode, så er det jo lige præcis dér at det hele (og dermed os) har været en succes. Og det er jo helst sådan det skal være. Fordelen er at jeg har siddet på begge taburetter og ikke har følelser i klemme. Så det er altid bedst at kontakte mig for hjælp eller lign. 

I år har vi også fået rigtig mange danske au pairs afsted. Og der er ingen tvivl om at vi har mærket på de unge mennesker at de har haft en udlængsel og har trængt til at komme afsted. USA og Australien har været største udfordring, da grænserne jo har været decideret og hermetisk lukkede. Men vi har netop for to uger siden fået den sidst au pair til USA og det var en stor glæde endelig at kunne sende dem afsted på eventyr. Det der er vigtigt for de unge danske au pairs er at komme ud og opleve en anden kultur og være en del af en familie i et nyt og spændende land. Og det er vigtigt for os at sende dem afsted og lade dem vide at vi er her og at de altid må kontakte os hvis de har spørgsmål eller lignende. At de ved at vi er her for dem. Nogle hører vi stort set aldrig fra til trods for at vi sender en mail og hører til dem. Og det tolker vi som et sundhedstegn og med det gamle ordsprog at intet nyt er godt nyt. Andre gange har nogle af pigerne brug for en del opbakning og støtte hvis der er udfordringer i familien. Og nogle gange må vi også sande at de ganske enkelt ikke er det rette match. Så forsøger vi at hjælpe dem så godt vi kan enten med at få opholdet afsluttet og eller finde en anden familie. Mange af pigerne er super seje, og hænger i så godt de kan på de udfordringer som byder sig. Og det kan være en sej omgang, men det giver også noget hår på brystet i fremtiden, som de kan se tilbage på. Det er nemlig ikke bare og kun rosenrødt og med glimmer på at rejse helt alene til et fremmed land og en fremmed familie. 

I år er vi også blevet medlem af den Internationale Au pair Association IAPA og det har åbnet op for nogle nye døre netværksmæssigt. Det er fantastisk at møde en masse kollegaer i andre lande og udveksle erfaring, idéer og viden. Og ikke mindst giver det jo både muligheder for at få kandidater fra andre og flere lande til Skandinavien, men også at vi kan indfri de ønsker hos danske au pairs som de måske går med om en bestemt destination eller lignende. Vi ser frem til at møde flere at vores samarbejdspartnere på konferencen på Malta i foråret.

Slutteligt vil jeg sige tusind tak for det forgangne år til kunder, samarbejdspartnere og alle vi har mødt på vores vej her i bureauet i år. 

Med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt Nytår til dig og dine.

Opdatering og godt nyt

05. oktober 2021

Der har været stille på bloggen i en lang periode her over sommeren. Og det er der en grund til. Der har været super travlt. Både med at matche nye familier og au pairs, men også med at få skubbet den ”bunke” af ansøgninger som lå stille og som blev afvist under nedlukningen væk og så sagerne kørt igennem. Det er der styr på nu, og det er jo en stor glæde at der igen er ved at komme gang i maskineriet og verden lukker langsomt op igen.

Det betyder også at en del danske au pairs er blevet sendt ud i verden igen. Og det har været dejligt at kunne hjælpe med at få indfriet pigernes ønske om et sabbatår, og få stillet rejselysten, som var stor hos mange. Eneste udfordring der har været, og den har til gengæld også været stor, har været at få sendt de au pairs der skal ind i USA afsted. Hvor har det været op ad bakke for dem, og de har virkelig kæmpet. Mange gange har de henvendt sig på Den Amerikanske Ambassade for at bestille tid til visum og de har fået en blank afvisning hver gang. Og hver gang de har henvendt sig og været frustrerede -og det kan jeg saft suse mig godt forstå, så har det eneste svar jeg har kunnet give dem : ”Prøv igen”. Det har været frustrerende for dem i særdeleshed, men også for mig for jeg har ikke kunnet gøre andet. Men NU lysner det… I november åbner USA endelig for færdigvaccinerede og det betyder at de endelig kan komme afsted.

Vi har fået mange nye kandidater ind fra forskellige lande, Philippinerne, Nepal, Sydamerika og Kenya blandt andet. Og det er jo altid skønt at tale med pigerne, som jo bare er klar til eventyr og rejse og blive en del af familierne i Danmark, Norge og Sverige som vi primært har familier i. De er fulde af gå på mod og har forberedt sig og enten kender nogen eller har læst om det at være au pair. Flere udtrykker at de er lidt frustrerede over at der er så mange familier lige nu, som ikke vil give au pairs som er i deres hjemlande chancen. Og det kan jeg faktisk godt forstå. Det undrer også mig. Måske er det nemmere at de har prøvet det før. Ja, men er det den rigtige kandidat? Er kemien optimal? Eller gik man måske lidt på kompromis fordi au pairen var her i forvejen? Og hvem siger at fordi man kommer direkte fra Philippinerne eller Kenya, så kan man ikke finde ud af at gøre rent i forvejen? Derfor vil jeg gerne "slå et slag for" at man ikke kun kigger på kandidater, som er i Europa. Jeg vil gerne opfordre til man er åben og undersøger hvad de forskellige kandidater, som man får introduceret, har at byde ind med. Er de søde og nemme og tale med? Har de humor, gå på mod og har interesse for familien? Det er det vigtigste synes jeg. Og så kan de nok lære at betjene en opvaskemaskine. Der er jo også nogen, som skal give de her piger i hjemlandet en chance. Og det har vi heldigvis familier som gerne vil. Hvis man ikke har en god kemi og dialogen er naturlig og der er en gensidighed i familien for hinanden. Ja, hvad gør det så at hun kan tømme opvaskeren? Dermed ikke sagt at alle dem som gerne vil være au pair i Danmark ikke også skal have en chance. Det skal de også. Det jeg mener er at alle måske skal have en fair chance og man skal kigge mere på person OG kvalifikationer. Det hænder jeg får henvendelser fra familier som har krav som disse til en au pair: Hun skal være i Europa i forvejen, hun skal have au pair erfaring, hun skal være +25 og have kørekort og førstehjælpekursus og vant til 3 børn og 2 hunde. Jo flere krav man har, jo mere snævrer feltet af kandidater ind. Men der er rigtig mange søde piger som rigtig gerne vil, og som det er mit håb man vil være åben overfor og give en chance.

I løbet af sommeren er Aupairagent.dk blevet medlem af IAPA. Det er den Internationale Au Pair Association- En international sammenslutning af au pair bureauer globalt. Og det er vi rigtig glade for at blive medlem af. Det giver os nemlig mulighed for at ekspandere samarbejdet og netværket yderligere. Før dette medlemskab havde vi ca. 30 andre au pair bureauer vi samarbejdede med. Nu har vi 150. Så det giver både mulighed for at kigge på andre nationaliteter til familierne men også at sende de danske au pairs under andre himmelstrøg. Så hvis man som familie har et ønske om en kandidat fra et land som man ex. Har besøgt eller boet i, eller man som au pair har ønske om noget bestemt, ja så gør vi alt hvad vi kan for at hjælpe og opfylde dette ønske.

Vi lærer hver dag og søger kontant at videreudvikle og optimere så kravene til kandidaterne bliver øget og gør det så nemt for familierne som muligt at søge au pair. Det er den vigtigste opgave. Vi ved at der er travlt i hverdagen og derfor skal det ikke være au pair ansøgningsprocessen der fylder. Det tager vi os af. Jeg har allieret mig yderligere med Nerry -Min kollega på Filippinerne, og det er fantastisk at hun kan tage sig af myndigheder, og undersøge ting hvor hun er. Hun har før Covid også stået for vores introduktionskurser og dem håber vi snart at kan genoptage. Det er nemlig et krav nu at vores kandidater har kurset inden afrejse. 3 timer hvor de blive oplært i ”basics” på deres eget sprog, med video og håndbog de må beholde. Så har vi i hvert fald gjort vores til at de ved lidt om hvad der venter dem i den nye familie. SÅ vi gør hele tiden alt hvad vi kan for at gøre det så nemt det overhovedet er muligt. Og der er da heller ikke noget skønnere end når en ny familie siger de er blevet anbefalet os af en anden familie. Dejligt… Det er vi både taknemmelige og stolte af.

Nu er efteråret så kommet snigende. Regnen og blæsten rusker de sidste brune blade af træerne og inden vi får set os om er dette år gået på hæld. Hvordan situationen er ifht. Det (forhåbentlig sidste) Corona, det ved vi ikke. Men indtil videre er det gået nogenlunde smertefrit med at få au pairs både på Ambassaderne rundt omkring og også få dem til Danmark når de er godkendt. Så det håber vi selvfølgelig på fortsætter. Vi har de sidste halvandet år tilpasset os det der var muligt og ikke, og det fortsætter vi med. Men som IAPA medlem så er der nu også en masse bureauer at få gode kandidater fra, men som ikke mindst også holder sig opdateret på hvad der kan lade sig gøre, og så agerer vi ud fra det.

Husk at man altid må skrive en mail eller ringe til os hvis man har spørgsmål. Vores info står på kontaktsiden.

Og så vil vi da gerne vise vores fine medlemscertifikat :0)

Certificate 2021_SD-1870.pdf 

GaliMattias!

12. februar 2021

I Ordbogen beskrives ordet Galimatias, som en vanvittig og håbløs mening eller tanke.

Og det er lige præcis den følelse, som jeg sidder tilbage med her på en fredag eftermiddag, inden weekenden sniger sig på.

Integrationsminister Mattias Tesfaye valgte som bekendt i sidste uge, at stoppe alle au pair ansøgninger, for at begrænse introduktionen af nye og ukendte virus varianter, da disse kan udvikle sig de næste par måneder. Jeg valgte derfor sidste fredag, at sende ham en mail og forklare, hvilket scenarie vi ville stå med i den kommende tid. Og det har ikke været rart i denne uge at ringe til familier, som var så langt i ansøgningsprocessen, at det eneste der manglede, det var udstedelse af opholdstilladelsen. Der har været brugt ord som ”en mavepuster og uforståeligt”, og det er lige præcis det, som det har været... Helt uforståeligt for dem, at deres ansøgninger nu skal starte helt forfra. Der er stor forståelse for, at vi skal have Covid under kontrol. Men hvordan au pairs, som er i en tre måneders ansøgningsproces udgør en smitterisiko, -det vækker undren. Undren over au pairs, der netop har modtaget opholdstilladelsen, fortsat kan indrejse, men de som endnu ikke er godkendt er dem, der skal straffes?  Familierne er pressede med hjemmearbejde og ungernes online undervisning. Og nu bliver de så ramt på den hjælp de venter på oveni.

Det havde været forståeligt, at man trykkede på pause knappen med alle ansøgninger indtil marts, og en mulig forlængelse. Men faktum er, at flere af familierne allerede har fået returneret danskundervisningsgebyret på knap 18.000, som var sidste skridt i processen inden godkendelse. Og de sidder nu tilbage store spørgsmålstegn. Hvornår kan vi ansøge igen? Hvor meget af ansøgningen er det, der skal gå om? Skal au pair på ambassaden igen? Osv.

Alt sammen spørgsmål jeg ikke kan besvare. For det er der ikke nogen der ved. Og det er endnu et bevis på hvor skør og uigennemtænkt denne beslutning er. Jeg har i samme mail til Ministeren spurgt, hvornår jeg kan forvente at sætte nye ansøgninger i gang. Det har jeg ikke fået svar på heller?

Det giver derfor ikke mening at sætte nye skibe i søen, hvis jeg får det "tilbage i nakken" i næste uge. Jeg vurderer, at Siris medarbejdere i forvejen ligger vandret nu for at stoppe og tilbageføre gebyrer for både au pairs og studerende. Sager, som de så kan genbehandle, når der igen lukkes op. Altså dobbeltarbejde!

Oveni kommer der så en ny oprettelse på sagsgebyr. Et sagsgebyr, som er steget med ca. 1200 kroner fra sidste år. Dvs at familierne i en ny ansøgning skal betale 4040, og ikke 2920,- Og det er jo endnu en smart måde at få flere penge i statskassen, som efterhånden må råbe af tomhed. Pengene tages bare fra au pair familierne, som jo tilhører den del af samfundet, man altid går ud fra tjener mest. Og som i forvejen er blevet pålagt så mange nye gebyrer at det har udelukket en stor del af familierne at bruge ordningen som tidligere gerne åbnede deres hjem for en au pair.  De selvsamme familier, som i forvejen i pandemien knokler ekstra hårdt som selvstændige og eller karriere jobs, og kæmper for at redde egen eller arbejdsgivers virksomhed.

Det er lidt som om tingene går i ring… Og der er ingen der går fri i denne Corona tid. Og det gør familier og au pairs heller ikke. Det forventer ingen. Men der bliver taget beslutninger her, som endnu engang i min optik er uigennemtænkt, og der ikke er foretaget en konsekvensberegning på.

Og det er ærgerligt for det giver ikke mening, men jeg kommer ikke videre.

Endnu en Covid udfordring.... -dem har der været en del af, og det er vi ikke færdige med  endnu. Hver dag må vi konfronteres med, at der kan være ændringer på området som gør, at vi må ændre procedure, tilpasse og justere. Derfor tager vi også kun et skridt ad gangen i processen. Men det kan som familie synes som langt mere udfordrende og uoverskueligt i denne tid, selv at stå for ansøgningen for at få en au pair. Så kan vi hjælp dig, så kan du kontakte os her

Vi er klar når der åbnes op, og vi kan tage arbejdshandskerne på igen. Og med disse ord vil jeg springe i vinterjakken. God weekend, og nyd det smukke landskab. 

Bekendtgørelse om ændring af opholdstilladelse som au pair

04. februar 2021

I går offentliggjort Styrelsen for Integration og Rekruttering en bekendtgørelse som suspenderer blandt andet godkendelsen af au pairs fra 3/2 og fire uger frem.

Hvad det konkret har af betydning for verserende sager lige nu, er svært at vurdere. Men det kan have betydning. De familier/ au pairs som allerede har fået en Opholdtilladelse bliver ikke ramt, og kan fortsat indrejse til Danmark. Dette har der ligeledes været rejst spørgsmål omkring, og jeg har fået forskellige svar fra Udlændingeafdelingen. Men senest har jeg fået bekræftet, at såfremt man har en opholdstilladelse, er dette at vurdere som et anerkendelsesværdig formål, og man derfor kan indrejse til Danmark. Det er altså kun au pairs, som eksempelvis ville opholde sig i Danmark på turistvisum eller processuelt ophold som afvises ved grænsen. Allerede godkendte au pairs kan indrejse.

Jeg har ikke endnu overblik over hvad betydning for de sager jeg har igang for familier og au pairs hos SIRI. Og heller ikke hvad det har af betydning for de sager som jeg skal til at sætte igang. Jeg er nødt til at forholde mig til, det kan jeg kan agere på idag og se hvad der så er muligt i morgen. Men disse forudsætninger har jeg arbejdet under i snart et år. Og jeg har lært en del her under Covid må man sige. Og der er mange familier som henvender sig for hjælp, da de ikke selv har overblik og kan overskue hvad der kan lade sig gøre og ikke, samt at der hele tiden sker ændringer. Så man bliver bestemt omstillingsparat i denne tid. Fordelen for mig er, at jeg efterhånden har alle myndigheder og instanser på "speed dial" og derfor kender til regler og ændringer osv. Og det nyder "mine familier og au paris godt af", da det jo netop er det jeg er her for. Jeg er her for at hjælpe og skabe tryghed på hele vejen i processen. Men det kan kun lade sig gøre ud fra de muligheder og de redskaber jeg har. Og mange ting har jeg ikke indflydelse på men kan arbejde ud fra. Det er en udfordring, men en udfordring jeg gerne tager. 

Har du brug for hjælpe eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte os her.

Og har du brug for selv at læse bekendtgørelsen får du link her:

https://nyidanmark.dk/da/Nyheder/2021/02/Ordninger-suspenderet

 

Nyt år, nye muligheder og nye veje

18. januar 2021

2021 har meldt sin ankomst, og dermed desværre også nye udfordringer ifht. Covid- 19. Vi havde håbet, at vi var helt færdige med udfordringer omkring dette. Men vi skal forsøge at holde emnet udenfor så meget vi kan, og fokusere på det positive. 

Men først et tilbageblik på året der er gået. Til trods for at 2020 skabte en del udfordringer for au pairs der skulle ind og ud af landet, så ser vi tilbage på året med tilfredshed. Vi har fået alle au pairs, der havde ansøgt om at blive au pair ind i Danmark ind. Derudover har vi også fået flere danske au pairs ud i verden. Australien og USA lukkede ned for indrejse, og er fortsat lukket ned. Indtil videre indtil 1/4 -21. Lige nu venter vi på at Joe Biden trækker i arbejdstøjet og forhåbentlig ophæver indrejseforbuddet. Men vi har sendt danske au pairs til både Frankrig, Italien, Spanien, England, Skotland og Irland, og pigerne er søde til at skrive og dele deres oplevelser. Det er jo et kæmpe privilegie at få lov til, i samarbejde med bureauerne vi samarbejder med, at matche familier og danske au pairs, og bidrage til deres oplevelser for livet.

I 2020 rundede vi over 20 bureauer, som vi samarbejder med globalt. Det giver os store muligheder for at hjælpe både familier og au pairs i et bredere perspektiv ud fra de ønsker og behov man har, men også mulighed for at trække på kompetencer og netværk hver især.

I 2021 fortsætter vi ufortrødent og klør på med krum hals. Vi tror på at året, trods C**….(Bip bip) udfordringer bliver positivt. Med udsigten til at de fleste af os ønsker at blive vaccineret, og at der dermed kan ”åbnes op” ud til verden igen. Vi har lige nu problemer med at få au pairs ind i Danmark på grund af nedlukningen. Da vi sidste år i marts blev lukket ned, var det stadig muligt at få au pairs ind da au pairs havde et anerkendelsesværdigt formål. Denne mulighed har de ikke lige nu indtil 7. Februar -med mindre de allerede har en opholdstilladelse (Se vedhæftede link fra TV2). Det stiller vi os uforstående overfor, da formålet ifht. Sidste år jo stadig er det samme. Vi mener, at det burde være muligt at indrejse til Danmark på samme vilkår som andre. Såfremt man kan fremvise en negativ Covid test, og testes igen ved ankomst og efterfølgende kan isolere sig i den anbefalede periode, ser vi ingen grund til at au pairs ikke kan indrekjse. Vi har sendt e-mail til både til Integrationsministeren og Udenrigsministeren og forklaret problematikken. 

Brexit skaber lige nu udfordringer for de au pairs som gerne vil til UK. Der er ikke endnu en konkret løsning på au pair området og derfor er det ikke muligt lige nu at ansøge som au pair i England. Vi ved at mange interesseorganisationer arbejder hårdt på en løsning og holder os løbende opdateret via de bureauer vi samarbejder med i både England og Skotland. Vores håb er, at der er en løsning i løbet af foråret, så vi kan sende au pairs afsted til sommer. Der er mange familier, som har hårdt brug for hjælp i hverdagen ( ikke kun i UK men også i Skandinavien) og med nedlukning, online undervisning, hjemmearbejde og små børn hjemme også er der pres på i familierne. Så der er hårdt brug for en løsning snarest. Har du lyst at skrive under på klagen kan du gøre det her.

I år har vi også fået kontakt til en blogger Nikoline som vil dele sin historie med os fra da hun var au pair. Det glæder vi os meget til. Det vil primært blive til kommende au pairs som modtager vores nyhedbrev som vi få glæde af Nikolines historier. Så tøv ikke med at tilmelde dig vores nyhedsbrev som vi sender en gang om måneden ca. Og du kan også følge med på Nikolines hjemmeside https://bidtaffrankrig.dk

Et nyt år, nye muligheder og nye veje venter. Vi står altid klar med hjælp til at matche familier og au pairs. Hver familie og au pair er unik, og kræver en personlig og tryg proces. Vores mål er at guide i hele processen og sætte familier og au pairs ind i tingene skridt for skridt. Man skal stå med så lidt som muligt selv. Vi ønsker at hjælpe begge parter med at skabe en oplevelse for livet, og tøv endelig ikke med at kontakte os hvis du har brug for hjælp.

Nye restriktioner.

25. oktober 2020

I fredags fik vi igen under pressemødet med vores Statsminister pålagt restriktioner i forhold til Corona virus. Heldigvis kan man sige, at det for de fleste brancher ikke betød en ny nedlukning, men blot øget brug af mundbind i det offentlige rum, samt mere opmærksomhed på, at virus stadig er her. Den skaber desværre stadig udfordringer for flere brancher, og vi bliver jo alle mere eller mindre ramt af restriktionerne. Men op på hesten og find kreativiteten frem igen. Vi kunne klare den i foråret, og vi kan klare den igen. Og jeg tænker der er lagt i kakkelovnen til nogle anderledes måder at afholde eksempelvis julefrokosterne på i år end tidligere.

Hvad udfordringer giver det så for familier og au pairs fremadrettet? Noget ved vi, og noget ved vi ikke. I foråret havde jeg en god dialog med flere af de bureauer jeg samarbejder med, og en ting er sikkert; Vi arbejder alle på højtryk stadig for at løse det som kan løses, og tager de udfordringer som kommer. I foråret var det jo sådan, at til trods for at grænserne var lukket, at når man havde et visum og et anerkendelsesværdigt formål i Danmark, så var det muligt at komme ind i landet. Det er indtil videre det jeg hører fortsat er gældende. Udfordringen har været, at de filippinske myndigheder ikke har villet lade au pair´ene forlade landet. Så det har altså ikke haft noget med de danske myndigheder at gøre. Og jeg vil generelt gerne rose de danske myndigheder for at være super hurtige til at træde til, hvis der har været et problem, som skulle løses lige nu og her. Jeg synes det viser, at vi alle forsøger at tilpasse os den nye situation, løfte i flok og løse udfordringerne sammen. 

Mette Frederiksen satte flere restriktioner på i fredags. Men jeg mener ikke, at det er noget, som skaber udfordringer i forhold til at ansøge om en au pair. Der er fortsat tre måneders behandlingstid af en au pair ansøgning, og derfor ser jeg ikke, at man skal holde sig tilbage med at sætte processen i gang nu.

Jeg har mange rigtig gode kandidater, som gerne vil til Danmark og Skandinavien som au pair. Mange af dem spørger om Danmark er lukket? Så jeg har meget korrespondance, og bruger meget tid på at få ”aflivet rygterne”. Det er klart at proceduren er lidt anderledes end den plejer at være grundet pandemien. Men jeg synes jeg i fællesskab med både au pair, myndigheder og familier får løst tingene. Vi har da fået en del au pairs herop de sidste par måneder. Kommer der udfordringer i forløbet, så har det hidtil været muligt at klare de fleste. Derfor laver vi også altid en fuldmagt til ansøgningerne, så jeg kan håndtere de fleste ting i processen for Jer.

Mange familier har ligeledes spurgt, hvordan de har skullet gribe det an, når de har skulle hente en au pair i lufthavnen i forhold til Covid-19. Og hvad er reglerne? Alle au pairs skal testes inden afrejse, og naturligvis kunne fremvise en negativ test. Når de ankommer til Danmark har jeg anbefalet familierne, at de bliver testet hurtigst muligt og herefter går i isolation, indtil der er et negativt svar. Dvs. at en au pair bliver testet to gange indenfor en uge altså både i dagene før afrejse og ved ankomst. Det vil jeg tro er tilstrækkeligt. Men er du i tvivl, vil jeg altid anbefale, at man kontakter den Fælles Myndigheds hotline på 70 20 02 33. Her kan de besvare alle spørgsmål vedr. Corona virus, hvis man er i tvivl.

Vurderingen herfra er, at det stadig er muligt både at ansøge om au pair og få au pair ind i landet. Og det er også muligt at komme ud af landet som au pair. Man skal hele tiden skelne mellem at være turist, og det at skal bo i det pågældende land i en længere periode.

Har du spørgsmål til enten det at få eller blive au pair, er du altid velkommen til at kontakte mig. Jeg håber, at jeg med mit netværk og med de ”værktøjer” jeg har fået i rygsækken (-ikke blot under Corona tiden) kan hjælpe både familier og au pairs på en tryg måde, med at få de bedste match og oplevelser sammen.

Efterår og fornyet tro på trods...

01. oktober 2020

Så har vi taget hul på en ny måned i kalenderen, og vi går ind i sidste kvartal på et på alle måder anderledes og specielt år 2020. På trods af opblusning af Covid 19, har vi har haft en spændende start på efteråret. I løbet af de først par uger lykkedes det os at få tre au pairs ud fra Filippinerne, som de sidste måneder har været under Lock-down. Det har resulteret i både frustrerede familier og au pairs i venteposition. Så det var en kæmpe forløsning da der igen blev åbnet op for kurser, og vi kunne komme det værste flaskehals til livs. Det er jo altid en glæde når vi kan hjælpe både familier og au pairs og gennemføre det arbejde som vi brænder for, og som er meningen med det hele. Men ingen har jo kunnet gøre noget ved situationen, og det er der fortsat ikke. Men ansøgningerne som af naturlige årsager har hængt i luften de sidste 6 måneder begynder så småt at komme i hus og det er jo super dejligt at tingene langsomt og sikkert løser sig.

Mange af de henvendelser vi får er fra familier, som spørger hvordan det er ifht. Covid-19 og ansøgningsprocessen. Det korte svar må være, at vi ved stadig ikke hvad der sker i morgen, men vi arbejder videre ud fra de ting der er mulige. Og vi tror stadig på, at det kan lade sig gøre. Det gør vi fordi vi løbende holder os opdatererede på hvilke instanser der har åbent, og hvad der derfor kan lade sig gøre. Og det ser godt ud de fleste steder. Ambassaderne er åbne og kurser gennemføres nu også. Der kan selvfølgelig være lokale nedlukninger ex. På Filippinerne som besværliggør processen, men vi er i kontakt med både kandidater og myndigheder løbende.

Vi mærker også, at der er stigende tro og lyst til igen at få en au pair, og det er vi naturligvis glade for at kan være behjælpelige med at finde. Vi har også sendt flere danske au pairs til udlandet. Vi har sendt piger til både Italien, Spanien, Frankrig og England. Og det er en kæmpe glæde at få en up date fra pigerne, og høre om deres oplevelser. Blandt andet har vi fået en opdatering fra Caroline i England som skriver; ”Jeg har altid gerne villet arbejde og opleve verden og derfor virkede det rigtig at bruge mit sabbatår på denne kombination. Jeg forsøgte selvstændigt at finde en familie uden held og jeg blev forvirret. Men jeg fandt Aupairagent.dk og Karina har været super sød og hjælpsom og guidet mig så jeg nu sidder i England, og har været her i 2 uger. Det er alt sammen stadig meget nyt men Karina hjælp har gjort processen 100 gang nemmere”. Vi glæder os til at høre mere fra Caroline og hendes oplevelser og ikke mindst fra Amalie, Anna , Karoline og alle de andre piger som er ude på eventyr. I vintersæsonen er der også flere familier som søger au pairs i både Frankrig og Italien i ski sportsområderne, så her er en oplagt chance for at kombinere eventyret med både at stå på ski og at være en del af en lokal familie.

Både i Danmark og på kontoret i Manila klør vi på. For mig betyder det meget at have en kollega, som både har erfaring som tidligere au pair, men som også har fingeren på pulsen lokalt. Nerry kan samtidig møde vores au pairs på deres eget sprog, og gøre dem trygge i processen da hun selv har været den igennem. Dermed kan hun både råde og vejlede dem og være tæt på.

Så kort sagt herfra, så arbejder vi videre med samme tro på tingene, som vi har haft hele vejen igennem. Corona virus har været en udfordring, men vi har løst de ting som vi har kunnet, og har engang i mellem måttet ændre strategi undervejs. Men tingene løser sig, og når vi står med en godkendelse, en glad og spændt au pair og familie, ja så er det jo bare det hele værd.

Vi har lige nu flere kandidater som er klar til familier i Danmark. De kommer fra lande som Filippinerne, Indonesien og Nepal. Derudover har vi indgået samarbejde med et bureau i Zimbabwe, som vi har fået anbefalet af en udenlandsk kollega. Vi sætter stor pris på de samarbejdspartnere vi har fået gennem årene globalt, da det giver os både et kollegialt bånd, men også større og bredere muligheder for at hjælpe hinanden både med kandidater og match. Lige nu har vi eksempelvis en italiensk fyr som gerne vil til Danmark som au pair. Skal vi finde en au pair til dig, eller finde en spændende destination til dig som au pair, så kan du sende en ansøgning lige her:

 

https://aupairagent.dk/kontakt

Der er stadig udfordringer i at få sin godkendte au pair til Danmark..

25. august 2020

Og det afføder mange spørgsmål og frustrerede familier.

Det har jeg i forrige uge skrevet et nyhedsbrev om. Til dem som ikke er tilmeldt mit nyhedsbrev, kan jeg kun opfordre til at man tilmelder sig, da jeg sender mange informationer, nyheder og opdateringer derigennem. Grundet, at Covid 19 stadig er en udfordring -specielt på Filippinerne, har jeg valgt at poste et sammendrag af mit nyhedsbrev her. 

De fleste familier har fået en nogenlunde normal hverdag igen efter ferie, med skolegang og job igen. Trods en opblusning af Coronavirus forsøger de fleste heldigvis at holde sammen på hverdagen, og gøre den så normal som det er muligt. Det betyder, at mange igen har en hverdag, som er fyldt med opgaver. Mange har siden Corona udbruddet ramte Danmark i marts ventet forgæves på deres allerede godkendte au pair fra Filippinerne. Det har og er stadig en frustrerende tid for begge parter. At have en au pair som er godkendt, men som de Filippinske myndigheder ikke vil lade forlade landet er problematisk. Ikke mindst for de au pairs, som pakkede deres kufferter og tog hjemmefra til Manila så snart de offentlige transportmuligheder dernede åbnede op igen. Jeg har flere au pairs, som på anden måned befinder sig i Manila og afventer kursus.

Jeg har forsøgt både at kontakte den Danske Ambassade i Manila, som responderer kort, at det ikke er deres bord. Herefter har jeg mailet frem og tilbage med andre filippinske instanser. Men det har desværre heller ikke resulteret i en løsning. Jeg har på samtlige mails informeret Udenrigsministeriet, Integrationsministeriet og SIRI i et håb om at nogen af disse kunne presse på overfor de Filippinske myndigheder. Jeg har ikke fået svar.

Problematikken ligger i, at au pairs ikke kan forlade landet, da der endnu ikke er åbnet for kursus. ”Overseas workers” kan tage kurset online, og det har jeg forsøgt at presse på for at au pairs også kan, samt at de kan blive testet for Covid-19 inden afrejse. Men myndighederne mener, at der er væsentlig forskel på at være ”Overseas worker”, som er et job, og au pair er ikke et job men kulturel udveksling. Det kan vi sagtens blive enige om, men det betyder jo ikke, at man skal fastholde au pairs som er godkendt, og som har tilladelse til indrejse i Danmark, da de har et anerkendelsesværdigt formål som det hedder. 

Mange familier er pressede og frustrerede, og har nu snart behov for en Plan B. Den arbejder vi lige nu med individuelt. Worst case er, at flere familier må opgive at få den au pair herop som allerede er godkendt, og ansøge om en ny fra anden destination. Det lægger for det første et unødigt pres på de au pairs som er i Europa i forvejen. Og ikke mindst i Danmark, hvor der i forvejen nu er en trend i at ”hapse naboens” au pair for at undgå de høje danskundervisningsgebyr. Så der kommer der endnu mere pres på. En anden problematik kan være at familier, som allerede har betalt danskundervisning på den au pair som befinder sig i venteposition på Filippinerne har spildt pengene. Det er noget jeg har forespurgt hos Siri om hvad man kan forvente der... Men jeg har endnu ikke fået svar.


Der skal ikke herske tvivl om, at jeg gør hvad jeg kan for at hjælpe hver enkelt au pair og familie. Jeg har stadig et håb om at få hver og en ud af Manila hurtigst muligt. Jeg forsøger at finde Plan B, og bruge mit netværk, hvor det er muligt og giver mening. Jeg får opkald fra frustrerede familier. Og det kan jeg absolut godt forstå. Jeg gør hvad jeg kan, og forsøger at hjælpe alle og maile opdateringer til hver og en. Der er dog flere ting, som er ude af mine hænder og beføjelser uanset hvor meget jeg gerne ville hjælpe og løse opgaverne. Jeg vil gerne kunne kigge tilbage på hver enkelt placering og sige det var en succes, men når det ikke er, så vil jeg kunne se tilbage og sige at jeg gjorde hvad jeg kunne. Min kollega på Filippinerne er i daglig kontakt med både myndigheder og de au pairs der venter på kursus i Manila. 

Derfor håber jeg at vi kan løfte i flok, og hvis nogen ved noget og kan bidrage med viden, som måske kan ”prikke hul på ballonen” så vi kan få alle au pairs herop, så er jeg åben. Ellers var meningen med denne opdatering blot at fortælle at vi gør have vi kan, I er velkomne til at sende mig en mail og spørge på en opdatering på jeres sag, men som udgangspunkt så er dette en generel udmelding herfra, at så snart der sker nyt så hører I fra mig. Det er en svær tid for alle, men også en tid hvor tolerance er vigtig.

 

 

-og en status herfra...

06. juli 2020

Sommerferien er over os, og i år ser den unægtelig lidt anderledes ud end den plejer…

Flere danskere bliver hjemme, og håber på det gode danske sommervejr er med os. Og er der noget sted der er skønnere at feriere, end i vores eget lille land, hvis ellers vejret viser sig fra sin bedste side?

Noget af det vigtigste i au pair ordningen er, at det skal være en kulturel oplevelse at være au pair i Danmark. Og netop i år er der store fordele for både au pairs og familier i at tage rundt i Danmark og se vores seværdigheder og forskellige landsdele. I dag blev offentliggjort, at flere forlystelsesparker og museer har sat prisen drastisk ned over sommeren, for at trække turister til og tabt omsætning hjem. Derfor er det en oplagt chance både for au pairs og familier til at komme rundt og opleve både kulturen, historien, forlystelserne og alt det andet som Danmark byder på.

Og jeg skal være den første til at indrømme, at jeg heller ikke selv har været for flink til at blive i Danmark når kufferten skulle pakkes. Derfor har jeg og mine børn en masse gode oplevelser og historier til gode, og i år der bliver vi af flere årsager hjemme. Så nu skal der planlægges…

Flere og flere familier henvender sig igen, og er klar til at få en au pair. Og studenterne er også begyndt at vågne af de sidste par ugers ”fejringsrus” og spørge hvad det kommende sabbatår skal bruges til. Og det er jo fantastisk, at grænserne åbnes i flere europæiske lande, og er klar til at tage imod blandt andet au pairs igen. Værst ser det ud i Australien og USA, som har meldt ud at de ikke er klar til at åbne op for au pairs før i det nye år. Det må vi forholde os til, selvom det er brand ærgerligt. Heldigvis er flere af kandidaterne stadig klar, og klar på at vente, til det forhåbentlig kan lykkes at komme afsted.

Filippinerne begynder også langsomt at åbne op. En ting er, at Ambassaderne har været lukket rundt omkring, men på Filippinerne har transportsystemet været helt lukket ned, og det har ikke været muligt heller at rejse fra et sted til et andet. Og det har skabt ”flaskehals” i de sager hvor au pairs har været godkendt. Men så snart det er muligt for dem at komme rundt i landet igen, så hjælper vi selvfølgelig alt hvad vi kan, både med at få dem herop, og få forlænget visum i den anden ende.

En ansøgningsproces tager stadig ca. 3 måneder fra start til slut. Og det har vi en forventning om, holder stik, såfremt vi kan styre pandemien i efteråret også. Vi er nødt til at arbejde hen i mod, at alt bliver så normalt som det kan igen. Og kommer der udfordringer, så hjælper vi selvfølgelig med dem også. Både vores kandidater og de bureauer vi samarbejder med har samme filosofi. Så har du lyst til at enten at få en au pair, eller komme til udlandet som au pair, så står vi klar til at hjælpe. Vi er med i hele processen og bakker op hele vejen. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål, og du skal klare så lidt som muligt i ansøgningsprocessen selv. Det er et krav, at vores filippinske au pairs har været på introduktionskursus in Manila inden afrejse. Her får de kendskab til basis ting som; kultur, børneopdragelse, hvordan en dansk familie fungerer, rengøring, hvordan vores elektriske apparater fungerer, danske madopskrifter, lidt førstehjælp (ikke et decideret førstehjælpekursus) og meget andet.

Du får som udgangspunkt altid 4-5 mulige kandidater at vælge imellem til at starte på. Vores au pairs har lavet en fin ansøgning online, og herefter en introduktionsvideo, som du får tilsendt, så du har en god fornemmelse af kandidaten. I sidste ende er det nemlig kemien, som er afgørende for, om det er det rigtige match. Og det gælder både om du er familie som skal have en au pair, eller du skal ud som au pair. Man kan klare de fleste udfordringer, hvis blot man har en god kemi.. Og ellers er vores vigtigste opgave at fortælle, at vi er med hele vejen, og at man altid kan kontakte os ved spørgsmål. Det skaber en tryghed for både familier og au pairs.

Og i Danmark er der trygt… lige nu… og selvom vi stadig skal passe på hinanden og holde afstand, så skal vi også huske at sætte pris på hverdagen. Få hverdagen så meget tilbage, som det er muligt. Og støtte de lokale butikker og virksomheder rundt omkring i landet som er udfordret pga. Corona virus. Så lad os håbe det gode danske sommervejr er retur snart, og vi kan nyde vores lille land, som det nu er muligt. Og huske at alt bliver godt igen, og normalt igen.

Vi er her på kontoret hele sommeren (dog begrænset i uge 30), så hvis du har spørgsmål eller gerne vil i gang med at finde en au pair eller gerne vil ud som au pair, så kan du altid kontakte os.

 

God sommer.

Studenter tid & fremtid.

28. juni 2020

I disse dage ser vi alle de ny udklækkede studenter fejre, at huen er i hus. Og præcis i år har de fleste nok nydt det ekstra meget, for det var ikke givet, at det kunne lade sig gøre at køre studenterkørsel og besøge mor og far. Men det lykkedes, og det skal da fejres. Rundt om hjørnet venter der efter sommerferien for de fleste studenter et nyt kapitel. Og uanset om man springer ud i en ny uddannelse, har fået læreplads eller har taget et sabbatår, så skal sommeren lige nydes først.

Der er flere, der har ansøgt om at komme til udlandet som au pair, og vi har haft mange gode placeringer hos familier, som glæder sig til at invitere en dansk au pair ind i deres familie til august / september. Vi har eksempelvis fundet en familie udenfor Venedig til en dansk pige. Og der er flere match på vej i Italien og Spanien. Der er også nogle, som allerede nu har sagt, at de er interesseret i at komme til London senere på året. Vi har også oplevet interesse for Australien, og lige nu afventer vi en afgørelse fra den australske regering i forhold til åbning af landet for au pairs.

Derudover har vi også placeringer i USA. Og her er udfordringen lige nu, at Præsident Trump og den amerikanske regering har suspenderet au pair ordningen indtil nytår. Dog vil de med 30-60 dages mellemrum gå ind og kigge aktivt på, om der skal åbnes mere op. Men, som det har været tilfældet i Danmark, så handler det om at styre smittetrykket.

Det er selvfølgelig frustrerende ikke at kan få alle de placeringer igennem herfra, da vi ved at både familier og au pairs glæder sig enormt til at mødes. Men når jeg taler med de bureauer jeg samarbejder med, så er de alle både fortrøstningsfulde og arbejder på højtryk for at gøre hvad de kan, for at alting lykkes. Men det er ikke alle ting, som vi kan gøre noget ved. Men vi forsøger… Og vi er nødt til at tro på de projekter vi sætter i søen og forsøge at sejle dem sikkert i havn. Det gør vi også fremadrettet. Og derfor er også vores ambition, at alt hvad der kan lade sig gøre, det gør vi noget ved nu. Og alt det der kan lade sig gøre senere, det tager vi hånd om, når det er muligt.

Og imens må vi være positive, og glædes over de eventyr, der venter forude for de au pairs, som snart kan pakke kufferten og komme afsted. Vi håber, at de vil dele deres oplevelser med os, og give dem videre til andre fremtidige au pairs.

Men inden da skal vi og de nyde huen, alle festerne og forhåbentlig en dejlig varm og solrig sommer i Danmark.

Corona, isolation, en ny hverdag og ”tungen lige i munden”…

23. maj 2020

Det har været barske tider de sidste ti uger for de fleste. En helt uvirkelig og utænkelig situation for de fleste vedkommende, og hele familien samlet i hjemmet om nødundervisning, pasning og hjemmearbejde. Men danskerne har været super seje og fået ros for håndteringen af virus, og der bliver langsomt og kontrolleret åbnet op ude i samfundet igen. Det skal vi blive ved med, for at undgå et ”set back”. Det har samtidig været imponerende at opleve, hvordan alle har været i samme båd, tænkt løsningsorienteret og fået både skoleundervisning, børnepasning og karrieren til at køre på bedste vis. Mine egne to teen-age børn lærte både struktur og overblik i hverdagen. Sætninger som ”Jeg har møde om en halv time på Teams" og ”Mette holder pressemøde klokken 13.00” blev dagligdag. De oplevet hvordan mor arbejdede på kontoret og hver dag mødtes vi til frokost pause i køkkenet.

Jeg tror, at vi kommer til at lære meget af denne periode. Blandt andet tror jeg vi lærer, at der skal meget til før at vi bliver fuldstændig handlingslammede igen, og ikke hurtigt formår at tænke kreativt og i muligheder i stedet for forhindringer. Der er selvfølgelig ting som er ude af vores hænder uanset hvordan vi forsøger at løse det. Men jeg tror også, at vi lærer at sætte mere pris på hinanden, på familien, et kæmpe kram og bare nyde at være sammen socialt. De små ting har fået en større betydning. I går da jeg selv besøgte midtbyen her hvor jeg bor, blev jeg en smule emotionel af at se, hvordan folk sad på caféer på gader og stræder, og nød en is og en kold øl og det gode vejr. Det er jo noget de fleste har savnet, og som vi førhen har taget for givet.

Den dag Danmark lukkede ned, var jeg rundt på gymnasierne i Aarhus og sætte plakater op omkring at blive au pair i udlandet. Det projekt har jeg pga. Lukningen måttet opgive at fuldføre i resten af landet i år. Til gengæld har jeg en annonce i en lille bog, som følger med alle huerne rundt til de kommende studenter. Det betyder at det stadig er muligt at komme ud og opleve verden som au pair, hvis man har tanker om et sabbatår.

Der begynder at komme henvendelser fra familier og au pairs igen, og det er jo super dejligt og lige sådan det skal være. Samtidig hører jeg fra de bureauer jeg samarbejder med rundt omkring i verden, at de er fortrøstningsfulde ifht. grænseåbninger indenfor den næste måned eller to. Så vi tror på, at det selvfølgelig kan lade sig gøre, både at sende au pairs afsted, men også at få au pairs til Skandinavien hurtigst muligt. Ambassader og Konsulater har fortsat lukket. Men sidste melding er, at de fleste har kortere deadlines ifht. Åbning end de har haft hidtil. Så i slutningen af maj – starten af juni, så håber vi at de begynder at kunne åbne op rundt omkring derude igen. Så der er altså stadig grund til at tro på drømmen og projektet, uanset om du gerne vil ud som au pair eller gerne vil have en au pair. Vi holder os løbende opdateret ifht. Åbning af Ambassader og Konsulater, gennem Udenrigsministeriets Borgerservice mv. Så vi forsøger at have fingeren på pulsen og være på forkant og opdateret på det vi kan.

Der er stadig ting vi kan gøre, hvis du gerne vil have en au pair eller ud som au pair. Selve ansøgningsprocessen og at finde en familie/ eller au pair kan vi stadig sætte i gang. Selve besøget på ambassaden ligger nemlig senere. Men fordelen ved at bruge aupairagent.dk er, at så du skal lave så lidt som muligt selv. Vi guider familie og au pair i hele processen, og vi står til rådighed i hele perioden du enten er au pair eller har au pair i familien. Du er kort sagt aldrig alene.

Lige nu mangler vi au pairs til Italienske familier. En "sports tosset" familie i Milano vil gerne have en au pair i 6 måneder efter sommerferien, og en familie nær Alba med en pige på 10 år mangler en au pair lige så snart grænserne åbner og 3 måneder frem. Så hvis du eller en du kender har lyst til en oplevelse i det sydeuropæiske, så tag endelig fat i os eller ansøg her. Du må også gerne kontakte mig og høre mere om de konkrete familier. Jeg vil poste konkrete ”au pair jobs” både på Facebook, Instagram og i Nyhedsbrevene i fremtiden. Så der er flere muligheder for at holde sig opdateret på disse på de sociale medier. Tilmeld dig nyhedsbrevet på hjemmesiden enten som familie eller au pair. Lige nu kører der en "Freebie" hvor du får 4 emails med gode råd til enten at blive au pair eller få au pair. Og gode råd kan vi alle bruge engang imellem. Og bare roligt…. Jeg hverken spammer dig eller skriver noget langt og langhåret… Og har du spørgsmål om noget konkret, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Det kan du gøre lige her.

"