Prosedyren fra start til slutt

Au pair betyr "på likeverd" på fransk.

Å åpne sitt hjem for en fremmed er en stor beslutning. Å flytte inn med en utenlandsk familie i et fremmed land, med en annen kultur, er like stor en beslutning. Men det er en opplevelse for livet!

Hvor og hvordan finner jeg et au pair?

Når du kontakter oss, for å bli au pair eller å finne et au pair, er det første vi gjør for å sikre oss gjennom et intervju hva dine ønsker og behov er. Du må fylle ut et spørreskjema om deg selv og din familie, og vi vil gjerne ha bilder. Deretter er det noen kriterier som må oppfylles, for at vi skal kunne fortsette i prosessen.

Når disse kriteriene er oppfylt, finner vi noen emner i vår database.
Når du har funnet et au pair eller en familie, og det er et match, begynner vi å fylle ut dokumentene. Og vi følger deg gjennom hele prosessen og veileder både familie og au pair trinn for trinn.

For Au pairs

Denne process tager 2-3 måneder fra alle papirer er udfyldt, så det er vigtigt at komme i gang i god tid.

Vi kan hjælpe dig igennem hele processen med at blive au pair fra start til slut på flere måder:

  • Vi finder en familie via vores match som beskrevet ovenfor.
  • Pris 3800,- NOK.
  • Betales i to rater á 1900,- NOK pr. stk.
  • Første rate betales når ansøgning afleveres.
  • Anden rate betales først, når der er et match.
  • Formidling af au pairs til udlandet fra Danmark (til andet bureau) 1 rate á 1000,- incl. moms
  • (Ingen tilbagebetaling hvis au pair ikke bliver godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering*)

For familier

Her har du to muligheder:

1. mulighed: Vi finder en au pair, opretter sagsnummer, opretter en

au pair forsikring samt varetager ALT håndtering af papirarbejde.

Vi står til rådighed med råd og vejledning igennem hele proceduren.

Pris 6000,- NOK (+ sagsomkostninger til sagsid, forsikringer, mv.)

1. rate på 4000,- betales når ansøgning afleveres. 2. rate på 2000,- betales når der er et match.

 

2. mulighed: Man kan også vælge at stå for hele processen selv og kun få hjælp til at finde en

au pair, som er screenet, og på den måde sikre sig, at vedkommende lever op til reglerne.

Pris 4000,- NOK. Betales ved igangsettning.

(Ingen tilbagebetaling hvis au pair ikke bliver godkendt af Utlendingsdirektoratet*)

Vurderer du en au pair til familien din?

"